| |     ћирилица | english  
Naslovna
OBAVEŠTENjE - Za državljane R. Srbije rođene na teritoriji bivše SFRJ

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavestilo je da državljani Republike Srbije rođeni na teritoriji bivših republika SFRJ, koji u prethodnom periodu nisu pokrenuli postupak za upis u matične knjige Republike Srbije, bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa činjenice u Matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji.
Nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koje budu rešavale po zahtevima za izdavanje putnih isprava podnetih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima će za navedena lica zahtevati dopune zahteva sa ažurnim podacima o upisu u matične knjige Republike Srbije, usled čega stranke neće biti u mogućnosti da pribave novu putnu ispravu ukoliko prilikom podnošenja zahteva budu prilagali izvode iz matičnih knjiga rođenih izdate od organa iz bivšnjih republike SFRJ.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
OBAVEŠTENjE - Za državljane R. Srbije rođene na teritoriji bivše SFRJ
PUTOVANJE U SRBIJU
Aplikacija za vizu
Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije
Ukidanje viza licima koja poseduju Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu SAD
VIZNI REŽIM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MONGOLIJE
Vizne olakšice za državljane Republike Srbije
Vize za državljane NR Kine - nosioce putne isprave SAR Makao
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari