| |     ћирилица | english  
Naslovna
PUTOVANJE U SRBIJU

Pre putovanja za Srbiju molimo vas da pročitate osnovne informacije.

Državljanima Narodne Republike Kine nosiocima pasoša Narodne Republike Kine koji putuju u Srbiju nije potrebna viza za boravak do 30 dana. U slučaju dužeg boravka zahtev za vizu se podnosi pre polaska na put u nekom od diplomatskih predstavništava Republike Srbije u Kini. Putovanje u Srbiju bez vize regulisano je Sporazumom između R. Srbije i NR Kine koji je stupio na snagu  u januaru 2017. godine.

Strani državljani koji poseduju važeću šengensku vizu, vizu Velike Britanije, ili drugih zemalja Evropske unije mogu putovati u Republici Srbiji bez vize i boraviti u Srbiji najduže do 90 dana u period od 6 meseci. Pravo ulaska u Republiku Srbiju po navedenom osnovu važi od 8. novembra 2014. Godine.

Vrste viza:

1. Viza za kratkotrajni boravak (viza C)
2. Viza za duži boravak (viza D)

VIZA C (Za kratkotrajni boravak)

Viza za kratkotrajni boravak izdaje se radi turističkog boravka, posla ili drugih namera putovanje i može se izdati za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Vreme neprekidonog boravka, ili ukupno vreme boravka  tokom kratkotrajne posete ne može biti duže od 90 dana u period od 6 meseci, koji se računa od momenta prvog ulaska u Srbiju.
Viza C ne može biti osnov za regulsianje privremenog boravka u R. Srbiji osim ukoliko niej drugačije predviđeno zakonom.

Dokumentacija koja se zahteva za podnošenje zahteva za vizu C:

Važeći pasoš (koji mora biti važeći najmanje 90  dana nakon planiranog perioda napuštanja Srbije, i mora imati najmanje 2 prayne stranice)
Fotografija (veličine 3,5x4,5 cm)
Formular za vizu (popunjen čitko štampanim slovima, potpisan. Za maloletnu decu zahtev potpisuju roditelji)
Pozivno pismo- za privatno pitovanje pozivno pismo mora biti overeno od strane ovlašćenog lica u Srbiji
- Za poslovno putovanje- pozivno pismo mora biti izdato od strane kompanije u Kini uz navodjenje prirode putovanje i dužine boravka, kao i pismo podrške kineske kompanije čiji predstavnik putuje u Srbiju;
- Za turistička putovanja dokaz o uplaćenim troškovaima puta izdat od strane turističke agencije(vaučer ili drugi vid dokaza o uplati)
Dokaz o posedovanju dovoljno sredstava tokom boravka u Srbiji (za smeštaj i hranu);
Zdravstveno osiguranje-koje mora d pokrije sve vreme boravka u Srbiji
Taksa za vizu- u iznosu od 62 evra.

Državljani Narodne Republike Kine, nosioci pasoša Narodne Republike Kine ne plaćaju taksu za vizu, već samo manipulativne troškove u visini od 2 eura (12 RMB).

Državljani Pakstana, nosiou putne isprave Islamske Republike Pakistan, plaćaju taksu za vizu, već samo manipulativne troškove u visini od 2 eura.


VIZA D (za duži boravak)

Viza D za duži boravak se izdaje strancima koji planiraju da borave u Srbiji u period od 90 do 180 dana. Ovaj tip vize izdaje se i onim licima koja planiraju da u Srbiji podnesu zahtev za privremeni boravak.


Dokumentacija koja se zahteva za podnošenje zahteva za vizu D:

Formular za vizu (popunjen čitko štampanim slovima, potpisan. Za maloletnu decu zahtev potpisuju roditelji)
Važeći pasoš (koji mora biti važeći najmanje 90  dana nakon planiranog perioda napuštanja Srbije, i mora imati najmanje 2 prayne stranice)
Fotografija (veličine 3,5x4,5 cm)
Pozivno pismo
Zdravstveno osiguranje-koje mora d pokrije sve vreme boravka u Srbiji
Taksa za vizu- u iznosu od 32 evra.

Državljani Narodne Republike Kine, nosioci pasoša Narodne Republike Kine ne plaćaju taksu za vizu, već samo manipulativne troškove u visini od 2 eura (12 RMB).

Državljani Pakstana, nosiou putne isprave Islamske Republike Pakistan, plaćaju taksu za vizu, već samo manipulativne troškove u visini od 2 eura.

Uz gorenavedena dokumenta, u zavisnosti od svrhe putovanja, za vizu D potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:

1. ZAPOŠLJAVANJE

1.1. Izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba ili saveza preduzetnika u R. Srbiji;
1.2  ugovor o radi, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradwi, sportskom angažmanu ili drugi dokuemnt koji dokazuje radno angažovanje stranca u Srbiji;

2. ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEDJNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

2.1. Potvrda u upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
2.2. Izvod o registraciji pravnog lica u R. Srbiji;
2.3. Potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;
2.4. Izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

3. SPAJANJE PORODICE (Supružnik je državljanin R. Srbije)

3.1. Izvod iz MK venčanih ne stariji od 6 meseci;
3.2. U slučaju vanbračne zajednice: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vangračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete-izvod iz MK rodjenih za dete;

4. LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA:

4.1. Rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;
4.2. Dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
4.3. Rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji;

5. VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:

5.1. Izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);
5.2. Overen kupoprodajni ugovor;
5.3. Ugovor o poklonu;
5.4. Ostavinsko rešenje ili sudska presuda;

 


Napomena: Nekompletna dokumentacija se neće razmatrati, i biće vraćena podnosiocu o njegovom trošku.


Ambasada zadržava pravo da u slučaju procene traži dodatna dokumenta.


 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
OBAVEŠTENjE - Za državljane R. Srbije rođene na teritoriji bivše SFRJ
PUTOVANJE U SRBIJU
Aplikacija za vizu
Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije
Ukidanje viza licima koja poseduju Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu SAD
VIZNI REŽIM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MONGOLIJE
Vizne olakšice za državljane Republike Srbije
Vize za državljane NR Kine - nosioce putne isprave SAR Makao
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari