| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate.

Ambasada Republike Srbije u Pekingu, od ponedeljka 24. decembra 2012. godine prima zahteve za izdavanje novih, biometrijskih pasoša Republike Srbije.

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Zahtev za biometrijski pasoš može se podneti u Ambasadi R. Srbije uz posedovanje prijavljenog boravišta na teritoriji NR Kine, IR Pakistana i DR Koreje.

Za podnošenje zahteva za putnu ispravu neophodno je lično prisustvo podnosioca zahteva (isto važi i za maloletnu decu).

Uz zahtev obavezno je priložiti sledeća dokumenta u originalu:

- uverenje o državljanstvu (ne starije od godinu dana);

- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu (ne starije od godinu dana);

- dokument koji dokazuje Vaš identitet (na uvid): plavi pasoš ili lična karta;

- taksa za podnošenje zahteva iznosi 67,00 evra

Dete, bez obzira na godine starosti, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Zahtev za izdavanje putne isprave za maloletnu decu podnose roditelji. Prilikom predaje zahteva, moraju biti lično prisutni i deca i oba roditelja. Pored napred navedenih dokumenata, roditelji moraju prezentovati svoje lične isprave (pasoš ili lična karta). Ukoliko je jedan od roditelja sprečen, drugi roditelj mora priložiti punomoć odsutnog roditelja. Ova punomoć mora biti overena od strane nadležnog domaćeg organa. Ukoliko je dete dodeljeno na brigu i staranje jednom od roditelja, taj roditelj podnosi zahtev za pasoš, s tim što mora prezentovati sudsku odluku kojom mu je dete povereno na brigu i staranje (ova sudska odluka mora biti prevedena na srpski jezik).

Skrećemo pažnju na sledeće uslove:

Ne mogu podneti zahtev za dobijanje novog, biometrijskog pasoša:

- novorođena deca u inostranstvu, dok se ne upišu u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana u Republici Srbiji,

- lica koja sklope brak pred inostranim organom dok se brak ne upiše u matične knjige venčanih u Republici Srbiji.

Procedura obrade zahteva i izdavanje putne isprave, ukoliko je podnosilac zahteva priložio sva potrebna dokumenta, traje do 60 dana. Preuzimanje biometrijskog pasoša vrši se takođe lično u Ambasadi RS u Pekingu. Potrebno je sa sobom poneti stari pasoš i potvrdu. Prilikom preuzimanja pasoša za decu, neophodno je lično prisustvo deteta i jednog roditelja ili staratelja.

Informacije o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

Putni list

RADI UTVRĐIVANJA IDENTITETA I DRUGIH ČINJENICA ZNAČAJNIH ZA REŠAVANJE ZAHTEVA OBAVEZNO JE LIČNO PRISUSTVO  PUNOLETNIH LICA KOJIMA SE IZDAJE PUTNI LIST.
Putni list je putna isprava koju izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva u slučaju gubitka pasoša, a služi za povratak u R. Srbiju. Sa putnim listom moguće je putovati jednom, u jednom pravcu i to isključivo u Srbiju. Rok važenja punog lista je do 60 dana. Po povratku u R. Srbiju, potrebno je da se podnese zahtev za dobijanje novog pasoša.
Dokumentacija potrebna za izdavanje putnog lista zbog gubitka ili krađe putne isprave:
1. Izvršena prijava nestanka pasoša kod nadležnog kineskog organa (policija) - doneti orginalni zapisnik.
2. Uverenje o državljanstvu, ukoliko ga posedujete - nije neophodno.
3. Važeći dokument R. Srbije sa fotografijom (Lična karta i/ili vozačka dozvola).
4. Popunjen obrazas zahteva za izdavanje putnog lista
5. Dve fotografije u boji 3.5 x 4.5 cm.
6. Konzularna taksa , prema cenovniku.
Dokumentacija potrebna za izdavanje putnog lista u slučaju isteka putne isprave:
1. Stari pasoš na uvid.
2. Uverenje o državljanstvu, ukoliko posedujete - nije neophodno.
3. Važeći dokument R. Srbije sa slikom (L. karta ili vozačka dozvola).
4. Popunjen obrazac zahteva za izdavanje putnog lista.
5. Dve fotografije u boji 3,5 h 4,5 cm.
6. Konzularna taksa
Za maloletna lica kojima je istekao pasoš,  zahtev podnose roditelji (zahtev za izdavanje putnog lista potpisuju oba roditelja). Uz navedenu dokumentaciju, roditelji su obavezni da sa sobom na uvid prilikom dolaska u ambasadu prilože pasoše izdate od strane nadležnog organa R. Srbije.
Dokumentacija potrebna prilikom podnošenja zahteva za dobijanje putnog lista za novorođena decu:
1. Pripremljena dokumentacija u postupku pune legalizacije za prijavu rođenja deteta u R. Srbiji
2. Popunjen zahtev za izdavanje putnog lista
3. Dve fotografije u boji 3,5 h 4,5 cm.
4. Konzularna taksa, prema cenovniku.
Prilikom podnošenja zahteva za putni list za maloletna lica i novorođenčad, čije prisustvo nije neophodno,  obavezno je prisustvo oba roditelja sa putnim ispravama ili ličnim kartama R. Srbije. Ukoliko je jedan od roditelja stranac, neophodno je da ponese ličnu kartu ili pasoš zemlje čiji je državljanin.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
OBAVEŠTENjE - Za državljane R. Srbije rođene na teritoriji bivše SFRJ
PUTOVANJE U SRBIJU
Aplikacija za vizu
Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije
Ukidanje viza licima koja poseduju Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu SAD
VIZNI REŽIM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MONGOLIJE
Vizne olakšice za državljane Republike Srbije
Vize za državljane NR Kine - nosioce putne isprave SAR Makao
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari