| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

Sklapanje braka u konzulatuDržavljani Republike Srbije u Narodnoj Republici Kini mogu u Ambasadi Republike Srbije u Pekingu zaključiti brak. Uslov za zaključenje punovažnog braka u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije je državljanstvo Republike Srbije oba buduća supružnika.
Državljanin Republike Srbije, koji na dan zaključenja braka, pored srpskog državljanstva ima i državljanstvo države u kojoj se nalazi diplomatsko- konzularno predstavništvo Republike Srbije (dvojno državljanstvo), ne može da zaključi „konzularni brak“ u toj državi.
Budući supružnici koji zakonito borave u inostranstvu, nameru da zaključe brak u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije, prijavljuju konzularnom funkcioneru Ambasade i prilažu sledeće javne isprave:

  • izvode iz matičnih knjiga rođenih, ne starije od šest meseci,
  • uverenja o državljanstvu, ne starija od šest meseci,
  • važeću putnu ispravu,
  • dokaz o regularnom boravku u zemlji prijema,
  • a po zahtevu konzularnog funkcionera i uverenje o slobodnom bračnom stanju, dokaz o prestanku ranijeg braka, i slično.

Izvodi iz matične knjige venčanih za zaključene brakove u Ambasadi RS u Pekingu izdaju se u Ambasadi RS u Pekingu. Posle isteka kalendarske godine u kojoj je brak zaključen, pored Ambasade RS u Pekingu izvod iz matične knjige venčanih se može izdati na osnovu drugog primerka-prepisa matične knjige venčanih i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije-Odeljenje za konzularne poslove u Beogradu, Kneza Miloša 26.
 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
OBAVEŠTENjE - Za državljane R. Srbije rođene na teritoriji bivše SFRJ
PUTOVANJE U SRBIJU
Aplikacija za vizu
Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije
Ukidanje viza licima koja poseduju Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu SAD
VIZNI REŽIM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MONGOLIJE
Vizne olakšice za državljane Republike Srbije
Vize za državljane NR Kine - nosioce putne isprave SAR Makao
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari