| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛЕТА СА БУГАРСКИМ ПРЕВОЗНИКОМ

Амбасада Бугарске у Пекингу обавестила је да бугарски авио превозник Bulgaria Air, уз подршку њихове Амбасаде организује лет на релацији Тјенђин –Софија за 16.7.2020. године.
Полазак из Тјенђина је 16.7.2020. године у 17,00 часова, а долазак у Софију 17.7.2020. године у 00,10 часова.
Амбасада Републике Србије у Пекингу је од Министарства спољних послова Републике Србије добила прелиминарну сагласност да у контакту са Амбасадом Бугарске пренесе информације нашим држављанима који су исказивали интересовање за повратак у Србију. У зависности од исказаног интересовања Министарство спољних послова Републике Србије ће донети одлуку да се ангажује и затражи од Министарства спољних послова Бугарске помоћ у репатриацији наших држављана из Бугарске за Србију.
Амбасада Бугарске је доставила линк преко којег се могу купити авио карте за лет њихове компаније .
Линк је https://www.myfly.bg/china
Цена карте је 1400 евра и све информације и детаљи се налазе на линку преко којег се карта купује. Крајњи рок за куповину карте је 3.7.2020. године. Лица која су заинтресована да путују овим летом обавезна су да се јаве Амбасади РС у Пекингу. Међутим, најмеродавнија листа путника је листа коју свакодневно ажурира авио превозник на основу купљених карти.
Авио превозник не захтева тестирање путника на корона вирус. Међутим према информацијама Канцеларије за спољне послове Пекинг и Тјенђин лица која путују из Пекинга потребно је да имају урађен ПСР тест који није старији од 7 дана. Тест се може урадити у Сино-Јапанској болници свакога дана до 15,00 часова за лица која су у Пекингу. Лица која долазе из других градова уколико је епидемија ниског ризика не мроају да раде наведени тест.
Путовање до аеродрома у Тјенђину је у организацији самих лица која путују.
У случају отказивања лета авио превозник је обавестио Амбасаду Бугарске да ће новац бити рефундиран у пуном износу цене карте.
Амбасада ће информацију на сајту редовно ажирирати ради благовременог информисања.

Пекинг, 2.7.2020.
 ПРИМЕНА ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РС О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАТВАРАЊУ СВИХ ГРАНИНИХ ПРЕЛАЗА ЗА УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Одлуком Владе РС о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију, односно могућност уласка свих дртаних држављана у Р. Србију без дозволе, створени су услови за пријем захтева за визе страних држављана у свим дипломатско-конзуларним представништвима Р. Србије.

Лица којима су током ванредног стања издате визе које нису могли да искористе, а и даље постоји потреба за уласком у Р. Србију,  могу се обратити дипломатско-конзуларним рпеставништвима ради издавања нових виза за измењеним датумом важења и наплатом трошкова визних налепница.
 Конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону


 

Обавештавамо да је Министарство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону расписало конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре.

Конкурси су отворени од 18. маја до 01. јуна 2020. године, а све информације о конкурсима и процедури пријављивања могу се наћи на линку: https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ – ЛАЖАН САЈТ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Ниједан орган државе не стоји иза сајта www.hocudaglasam.com на ком се наводи да грађани Републике Србије који живе у иностранству могу да оставе своје личне податке, као и копије личних докумената, како би могли да се пријаве за гласање за предстојеће изборе.

Посебно је важно упозорити јавност и све грађане да буду опрезни, јер је званична процедура за пријаву грађана за гласање по месту боравишта у иностранству прописана Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.

Та процедура подразумева подношење личног захтева преко дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије који те захтеве прописаним процедурама прослеђују општинским односно градским управама према месту пребивалишта подносиоца захтева, након чега наведене управе доносе решење о упису податка у бирачки списак да ће бирач на предстојећим изборима да гласа према месту боравишта у иностранству.

Грађани морају бити опрезни коме остављају своје податке будући да постоји могућност злоупотребе истих.ОБАВЕШТЕЊЕ О АКТУЕЛНОМ РЕЖИМУ УЛАСКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

25.5.2020.г.

Влада Републике Србије је на својој седници донела Одлуку о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију- којом престаје да важи истоимена одлука од 19.марта о.г., као и Одлука о престанку важења Одлуке о затварању граничних прелаза, и Одлука о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19   изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу.
Доношењем наведене одлуке отворени су сви гранични прелази Републике Србије и исти од данас функционишу у уобичајеном режиму.  Припадници надлежних државних органа вршиће стандардне граничне провере у складу са Законом о граничној контроли и другим релевантним прописима.
Укинута је и забрана уласка у Републику Србију, као и епидемиолошка мера за све категорије домаћих и страних држављана. За улазак у Р. Србију више није потребна посебна сагласност/дозвола ни за домаће ни за стране држављане. Прелазак државне границе је враћен у уобичајени режим.
Приликом преласка државне границе свим лицима се уручује писмено обавештење-упозорење, на српском и енглеском језику, о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве ширења, и сузбијања заразне болести COVID-19.
Страни држављани којима је рок важења привременог боравка у Републици Србији истекао након дана проглашења ванредног стања у Републици Србији, могу ући у Републику Србију најкасније до 1.јула 2020. године и законито поднети захтев за продужење привременог боравка у року од 30 дана од дана уласка у Р. Србију. У том смислу, сматраће се да је привремени боравак ове категорије страних држављана (којима је дозвола привременог боравка у Р. Србији истекла док су боравили у иностранству) важећа у тренутку њиховог уласка, а да је до окончања поступка по поднетом захтеву за продужење привременог боравка страни држављанин законито у Р. Србији.
Истом одлуком свим лицима којима је приликом уласка у Р. Србију био сходно важећим прописима прописан здравствени ндзор у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а која до датума ступања на снагу ове одлуке није истекла, даном ступања на снагу ове одлуке бива обустављена.ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ -Наставак спровођења изборних радњи-

Председник Републике Србије је 10. маја о.г. донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“, број 68/20), којом је као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.
Републичка изборна комисија (РИК), као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине, донела је решење 11. маја о.г. о наставку изборних радњи. РИК је донео и Роковник за вршење изборних радњи према којем је утврђено да се захтеви држављана Р. Србије за гласање у иностранству примају најкасније до 30. маја 2020. године (до поноћи, по локалном времену у Р. Србији).
Више информација о наведеном могу се наћи на следећем линку:
http://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1553/izborna-dokumenta.phpРЕПАТРИЈАЦИЈА ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА АУТОБУСКИМ ПРЕВОЗОМ

Чланом 9. Уредбе о мерама спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19  („Службени гласник РС“, број 66/20 од 7.маја 2020.г.) Влада Републике Србије укинула је све претходно утврђене забране обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, уз поштовање препорука надлежног института за јавно здравље за одбијање ове врсте превоза.
Сходно донетој уредби, према обавештењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, створени су предуслови да се поједини облици међународног превоза путника друмским саобраћајем могу одвијају под одређеним условима.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре се обавезало да ће обавестити све домаће превознике који поседују привремено решење или лиценцу за међународни линијски превоз путника, као и важећу дозволу за обављање међународног линијског превоза, да се могу обратити дипломатско-конзуларним представништима Републике Србије у иностранству, како би уз помоћ Министарства спољних послова Републике Србије могли да врше превоз наших држављана ради репатријације. За наведену услугу превоза превозници могу наплатити накнаду за обавељени превоз до градова који су наведени у одобрењу, као саставни део дозволе.
Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије која бележе захтеве наших држављана за повратак у земљу, у сарадњи са превозницима који имају одговарајуће дозволе, могу организовати репатријацију наших држављана од места у држави пријема до градова у Републици Србији.
Превозници су обавезни да поштују мере превенције и спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID-19.
Приоритети путника би требало да се одређују у складу са евиденцијама које постоје код надлежних ДКП РС, према раније постављеним критеријумима. По успостављеној процедури посредством Министарства сопљних послова Републике Србије потребно је прибавити сагласности МУП РС за улазак поменуте групе лица у земљу, односно транзитне дозволе држава кроз које пролази аутобус на путу ка Републици Србији.
У случају да постоји интересовање за организацију овог превоза из Републике Србије ка иностранству, превозници и путници који имају потребу да напусте територију Србије требало би да се обрате страном дипломатско-конзуларном представништву земље у коју путују ( у Београду), која ће издати потврде да нема сметњи за улазак у њихову земљу.
Указујемо да је Одлука о проглашењу болести COVID-19   изазване вирусом SARS-CoV2 заразном болешћу, којом се прописују епидемиолошке мере и за држављане Р. Србије и стране држављане и даље на снази.
Страни држављани који немају регулисан боравак у Р. Србији (дозволу привременог боравка или сталног настањења), могу ући у Р. Србију искључиво уз дозволу радног тела Владе Р. Србије, која се добија у посебној процедури. За више инфорамција заинтересована лица се могу обратити на мејл: komisijacovid-19@gov.rs

  Комисија није надлежна за улазак у земљу држављана Републике Србије, који, као и досада, треба да се обраћају надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Подсећамо да је и даље на снази Одлука о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију („Службени гласник РС“, бр. 37/20)
 Донације асоцијација кинеске дијаспоре и предузећа Србији

Данас су у Амбасади Србије у Пекингу, представници организација прекоморских Кинеза и кинеских компанија, предвођени гђом Линдом Вонг, председницом Beijing Yihai Foundation, уручили помоћ Србији за борбу против епидемије.

Донатори  Overseas Chinese Charity Foundation of China, Beijing Overseas Friendship Association, Beijing Returned Overseas Chinese Federation and Beijing Chinese Business Association, Beijing Overseas Chinese Chamber of Commerce, China Construction First Group Corporation Limited, Beijing Bright Sunshine Foundation, Beijing Fengtai Returned Overseas Chinese Federation заједнички су припремили 201,000 маски, 10,000 тестова, 600 заштитних одела, 55,000 рукавица, 3000 заштитних наочара, 5000 заштитних навлака за обућу.

            Амбасадор Милан Бачевић је захвалио донаторима на помоћи и нагласио да су две земље увек стајале једна уз другу када је било најтеже. У знак захвалности, амбасадор је кинеским представницима уручио захвалнице. 

            Гђа Линда Вонг је навела да бројна кинеска дијаспора без обзира где је у свету, високо вреднује српско-кинеско пријатељство и увек је спремна да помогне српском братском народу.ЕВАКУАЦИЈА ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Улазак у Р. Србију на друмским граничним прелазима

Пошто се велики број наших држављана, укључујући и оне на удаљеним дестинацијама одлучују за евакуацију летовима до неког аеродрома у суседним државама ( Будимпешта, Букурешт и Софија), надлежни органи Р. Србије обавештавају наше држављане о следећем:
Захтев за улазак наших држављана у Р. Србију треба да иницирају ДКП РС која „покривају“ територију почетне дестинације са које наши грађани крећу. Уколико постоји транзит кроз више држава („преседање“), потребно је најавити транзит лица и другим територијално надлежним ДКП РС. Министарство спољних послова Р. Србије ће по добијању става Министарства унутрашњих послова, о поменутом информисати сва надлежна ДКП ( укључујући и ДКП у транзитним државама).
Министарство унутрашњих послова, даје сагласност лицима да могу да уђу у Р. Србију и том приликом инсистира на строгом поштовању Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије. То значи да  грађани у време полицијског часа не могу улазити и не могу се кретати у Републици Србији. Како је најновијом одлуком, полицијски час одређен радним данима од 17,00 часова до 05,00 часова, и од петка од 17,00 часова до понедељка у 05,00 часова, у том времену није одобрено кретање у Р. Србији.
Због тога је потребно да наши грађани избегавају доласке у дане викенда (осим када је у питању посебно одобрење наших хуманитарних летова, који слећу на аеродром „Никола Тесла“ у Београду), јер ће у том случају бити принуђени да чекају на улазак у Р. Србију до понедељка у 05,00 часова. 
Надлежни органи појединих транзитних држава (Бугарска, Хрватска) посебно указују да неће толерисати дуже задржавање наших држављана у транзиту и захтевају да по слетању или уласку на друмски гранични прелаз, наставе пут даље ка граничним прелазима Р. Србије.  Међутим, сагласност МУП Р. Србије подразумева улазак у земљу и даље путовање кроз територију Р. Србије само у времену ван полицијског часа, што захтева да кад год је то могуће треба планирати долазак на граничне прелазе Р. Србије у време ван полицијског часа, односно у раним јутарњим сатима, како би по уласку у Србију наши грађани могли да наставе пут. Уколико буде било изузетака они ће бити одобравани од стране МУП РС на основу њихове процене.
Појединци, или мање групе грађана, које самостално долазе на транзитне аеродроме у иностранству, морају да имају у виду да треба да обезбеде превоз и од уласка у Р. Србију до места пребивалишта или друге локације, имајући у виду да ће им бити изречена прописана епидемиолошка мера од страна надлежног органа. Том приликом мора се имати у виду да се превоз и кретање на територији Р. Србије морају завршити до почетка полицијског часа.
Изрицање епидемиолошке мере је обавезно свим лицима која долазе из иностранства, те онима који одбију спровођење изречене мере ускратиће се улазак у Р. Србију.
Надлежна дипломатска представништва Р. Србије (најчешће Букурешт и Софија) обавезна су да логистички помогну у процесу организовања превоза  за грађане који су у транзиту (за мање групе такси или слична возила). За веће, организоване групе (20 и више лица), потребно је по могућству обезбедити локални аутобуски превоз до граничног прелаза, одакле ће Министарство спољних послова настојати да организује прелаз и улазак у Р. Србију и обезбеди аутобуски превоз транспортног предузећа „Ласта“.
Приликом превоза на овај начин, осим у посебно оправданим случајевима, сва лица из групе, којима одговара ранији излазак на путу од граничног прелаза до Београда, могу да изађу на стајалиштима  уз пут, уколико то буде у складу са изреченом епидемиолошком мером и без уласка у градове. Последња станица транспортног предузећа „Ласта“ биће у Београду (паркинг иза Сава Центра). Даљи превоз од изласка из аутобуса до места пребивалишта грађани треба да организују самостално, поштујући важећу Наредбу о обраничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, односно забрану кретања свих лица у време полицијског часа.
 EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ

У вези са процесом евакуације наших држављана и повратком у Р. Србију авио летовима и другим видовима транспорта, надлежни органи Р. Србије обавештавају следеће:
По слетању авиона на аеродом „Никола Тесла“ у Београду, спроводи се процедура од стране санитарних инспектора и припадника полиције. За реализацију процедуре за око 150 путника, колико се обично налази на једном лету, потребно је око 3 сата за предвиђене контроле. Због смањене толеранције наших грађана током спровођења процедура долази до нежељених ситуација између грађана и надлежних органа. У циљу избегавања непријатности моле се држављани Р. Србије за разумевање за максималне напоре које надлежни органи улажу како би се обезбедио прихват наших грађана у постојећој епидемиолошкој ситуацији.
По завршеној санитарној процедури путници су обавезни да регулишу и граничне провере код службеника МУП РС, где се уз редовне провере уводе и у посебну апликацију у систему под називом „Самоизолација“. Приликом уношења података у наведену апликацију уочено је да већина путника не даје тачне адресе свог пребивалишта, што додатно успорава поступак. Како се на основу података који се уносе у апликацију врше провере боравка лица на тим адресама, то је неопходно да наши држављани надлежним службеницима дају тачне податке. У случају давања нетачних података и не проналажења лица у поступку касније провере боравка на датим адресама, покреће се поступак због кршења правила о самоизолацији.
По уласку у Р. Србију обавезно је строго поштовање Наредбе о ограничењу забране кретања лица на територији Републике Србије. Према актуелној одлуци забрањено је кретање свим лицима у времену од 17,00 часова до 05,00 часова радним данима, као и од 13,00 часова суботом до 05,00 часова у понедељак. Лицима старијим од 65 година живота кретање је забрањено свим данима осим суботом од 04,00 часа до 07,00 часова. Из наведених разлога Министарство спољних послова Републике Србије ће настојати да хуманитарне летове за евакуацију организује у јутарњим часовима, како би било довољно времена да сви путници након процедуре стигну до својих домова пре почетка полицијског часа.
Они путници који уђу у Р. Србију преко аеродрома „Никола Тесла“ у време полицијског часа не треба да организују самосталан превоз од аеродрома до места пребивалишта. Њихов трансфер ће се обављати у сарадњи са ГСП (за територију града Београда), односно у сарадњи са транспортним предузећем  „Ласта“ за лица ван Београда. Приликом организације наведених превоза биће планирано груписање путника из појединих делова Србије, што такође захтева сарадњу и стрпљивост наших држављана. Никоме неће бити дозвољен самостални превоз у време полицијског часа, ни у случајевима да је неко од путника раније оставио приватно возило на паркингу аеродрома.
Сви путници су у обавези да на летовима евакуације носе маске. Они који не могу да обезбеде маске компанија Air Serbia и Министарство спољних послова ће обезбедити заштитне маске.Донација медицинског материјала одбрамбене индустрије Н.Р.Кине Р. Србији

Генерални директор SASTIND (Државна администрација за науку и технологију у националној одбрани), Хан Даиминг, уручио је, 26.марта, амбасадору Р. Србије Њ.Е. Милану Бачевићу, донацију медицинског материјала, у склопу помоћи НР Кине, Р. Србији. Поред генералног директора SASTIND, церемонији уручења донације су присуствовали и генерални директор компаније ALIT, Џао Чунчао и заменица генералног директора CPMIEC, Тенг Чунуи, чије су компаније заједно са SASTIND учестовале у припреми донације. У част пријатељства две земље и одличне сарадње која је остварена у протеклом периоду, а ради помоћи народу Р. Србије у борби против епидемије COVID-19 кинеска страна је донирала: 1280 заштитних одела, 98000 медицинских маски и 245 инфрацрвених термометра.О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Услед рапидног ширења епидемије изазване вирусом COVID-19, у целом свету, Национална администрација за имиграцију и Министарство спољних послова Народне Републике Кине донели су 26. марта 2020. године Одлуку о привременом суспендовању уласка страних држављана на територију Народне Републике Кине.
Наведена одлука ступа на снагу 28. матра у поноћ. Одлука се може наћи на сајту Министарства спољних послова НР Кине, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtmlСАОПШТЕЊЕ

Амбасада Р. Србије у Пекингу дубоко захваљује свим кинески пријатељима на солидарности и несебичној подршци Р. Србији у њеним напорима да спречи даље ширење епидемије новог корона вируса.

С обзиром на велико интересовање за упућивање донација у медицинском материјалу, Амбасада ће отворити своја врата за пријем донација радним данима од 09 до 16 часова и одговарати на ваше упите на телефоне истакнуте на овој страници.

За позиве од 17 до 21 часова, биће доступан дежурни телефон 13661313752.

Амбасада тренутно нема активиран канал за пријем новчаних средстава.

Бескрајно хвала свима!Кинеска помоћ Србији

На вест о избијању епидемије у Р. Србији, кинески грађани су самоиницијативно достављали помоћ у медицинској опреми која сукцесивно ових дана стизала на адресу Амбасаде. Прикупљена количина износи 897 килограма, односно 90 кутија које садрже медицинске маске, заштитна одела, рукавице и наочаре и данас је отпремљена у складиште „Милшпеда“, а потом ће даље бити транспортована за Србију.

Овим путем изражавамо дубоку захвалност на гесту доброчинства кинеском народу који је још један израз „челичног пријатељства“ Србије и Кине.

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком Владе Републике Србије у циљу спровођења мера ради спречавања ширења епидемије COVID-19, основана је посебна  Комисија за давање дозволе за улазак у Републику Србију.
Задатак комисије је да у посебним случајевима издаје дозволе за улазак на територију Републике Србије и боравак или транзит кроз Републику Србију страним држављанима и дa одређује услове  и оgраничења транзита, односно боравка  за време трајања заштитних мера од болести COVID-19.
Комисију чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министaрства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
За добијање специјалне дозволе предвиђена је посебна процедура.
Стране дипломатске мисије, конзуларна представништва и канцеларије међународних организација адкредитоване у Републици Србији обавезне су да поднесу захтеве за издавање дозвола путем вербалне ноте која се упућује на адресу:
   radnotelo-covod19@mfa.rs
Захтев за издавање дозволе треба да садржи следеће податке:
-име и презиме лица;
- број путне исправе (пасош или лична каарта) и држављанство;
- гранични прелаз уласка у Р. Србију;
-гранични прелаз изласка из Републике Србије и крајња дестинација (у случају транзита);
-место и адреса током боравка у Републици Србији (у случају дозволе боравка);
-Регистарски број и тип превозног средства којим се улазии/или транзитира кроз Републику Србију;
-Подаци о возачу и по могућству, контакт телефон.
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.
Комисија ће на основу свих података одредити услове и ограничења транзита или боравка, укључујући и период дозвољеног задржавања у Републици Србији.

17.3.2020.
 O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Владе Републике Србије је након уведеног ванредног стања на територији Републике Србије због спречавања ширења епидемије изазване вирусом COVID-19 донела препоруке држављанима Републике Србије који бораве у иностранству да сва путовања у Републику Србију, која нису неопходна, одложе до даљњег. Препорука се нарочито односи на оне држављане који планирају долазак из земаља, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19.
Последњом Одлуком Владе Републике Србије држављани који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести, као што су: Швајцарска Конфедерација, Република Италија, Исламска Република Иран, Румунија, Краљевина Шпанија, Савезна Република Немачка, Француска Република, Република Аустрија, Република Словенија и Република Грчка, обавезно се упућују у изолацију у трајању од 28 дана.
Држављанима Републике Србије који долазе из других држава, одређује се мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Приликом уласка у земљу, држављанима Републике Србије ће се уручивати обавезујуће решење.
Поступање по наведеним мерама ће се строго контролисати, а свако непридржавање ће бити најстрожије санкционисано прописаном казном.
Држављани Републике Србије, који и поред наведених препорука Владе имају потребу неодложног доласка у Републику Србију, дужни су да се обрате Амбасади Републике Србије, која ће направити о томе евиденцију са подацима лица и адресом планираног боравка у Републици Србији и ту информацију ће проследити надлежним органима у Републику Србију пре доласка нашег држављана у земљу.

Пекинг, 17.3.2020.
 O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Владе Републике Србије је 15. матра 2020. године донела нове мере у циљу спречавања ширења епидемије издазване вирусом COVID -19. Наведеним мерама се између осталог одобрава улазак у Републику Србију под посебним условима:
- За лица која су добила дозволу уласка у Републику Србију и боравак или транзит
кроз Републику Србију од радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Радно тело Владе одредиће услове и ограничења транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију;

- За хуманитарне конвоје под обавезном пратњом која је уговорена дипломатским
путем;
- Акредитоване чланове собља страних дипломатско-конзуларних представништава и
канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
- За стране држављане који имају одобрен боравак или стално настањење у Републици
Србији;
Страни држављани који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести, као што су: Швајцарска Конфедерација, Република Италија, Исламска Република Иран, Румунија, Краљевина Шпанија, Савезна Република Немачка, Француска Република, Република Аустрија, Република Словенија и Република Грчка, обавезно се упућују у изолацију у трајању од 28 дана.
Лицима који долазе из других држава, одређује се мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
 
17.03.2020. године
 O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком Владе Републике Србије о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 и увођењем ванредног стања на територији Р. Србије Амбасада Републике Србије у наредном периоду неће примати захтеве за издавање виза странцима који намеравају да путују у Републику Србију.
Странкама које су поднеле захтеве за визе или се налазе у процедури провере визе ће бити издате тек након престанка актуелне ситуације са COVID-19.
17. 03.2020O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Влада града Пекинга почев од 16.3.2020. године увела је нове мере у циљу спречавања ширења епидемије  изазване корона вирусом.
За све путнике који долазе из иностранства без обзира да ли су кинески држављани или страни држављани обавезан је карантин у трајању од 14 дана на локацији коју је одредио град Пекинг. Трошкови смештаја у карантину као и сви медицински и евентуални болнички трошкови падају на терет самог путника.
Наведена мера је уведена након што је потврђено да су сви регистровани случајеви заражених у Пекингу дошли из иностранства.O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Од 15. марта 2020. године у Републици Србији уведено је ванредно стање у циљу спровођења превентивних мера против ширења епидемије изазване вирусом COVID-19.
На граничним прелазима Граничној полицији Републике Србије и санитарним службама, помагаће  и Војска Републике Србије.
Улазак у Републику Србију дозвољен је држављанима Републике Србије, који се враћају из иностранства, дипломатама и страним држављанима са боравишном дозволом.
Држављани Републике Србије, који из иностранства долазе у Републику Србију обавезни су да спроведу мере самоизолације у трајању од 14 дана, а они који долазе из подручја жаришта 28 дана. Полиција, Војска и локалне самоуправе провераваће колико се људи придржавају правила, за чије кршење је прописана казна затвора у трајању до три године.Препорука држављанима Републике Србије који бораве у иностранствуО Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Влада Републике Србије је прогласила болест COVID-19 заразном болешћу и предузима све мере ради спречавања ширења и сузбијања болести и заштите становништва.
У складу са одлуком Владе Р. Србије, ради заштите од ширења заразне болести, од 11 марта 2020. године, на територију Републике Србије, надлежни органи ће привремено забранити, односно ограничити улазак и кретање страним држављанима који долазе са подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије и то:
Провинција Хубеи (Hubei), НР Кина,
Град Дегу (Daegu) провинција Северни Гјонгсанг  (North Gyueongsang), Република Кореја,
Кантон Тичино (Ticino), Швајцарска конфедерерација, и
Исламска Република Иран;
Наведене мере се не примењују на учеснике у транспорту роге и лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од Министарства здравља.О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Влада Републике Србије је прогласила болест COVID-19 заразном болешћу и предузима све мере ради спречавања ширења и сузбијања болести и заштите становништва.
У складу са одлуком Владе Р. Србије, ради заштите од ширења заразне болести, од 11 марта 2020. године, на територију Републике Србије, надлежни органи ће привремено забранити, односно ограничити улазак и кретање страним држављанима који долазе са подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије и то:
Провинција Хубеи (Hubei), НР Кина,
Град Дегу (Daegu) провинција Северни Гјонгсанг  (North Gyueongsang), Република Кореја,
Кантон Тичино (Ticino), Швајцарска конфедерерација, и
Исламска Република Иран;
Наведене мере се не примењују на учеснике у транспорту роге и лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од Министарства здравља.„Србија и Кина су браћа у тешким временима“ – интервју амбасадора М. Бачевића за Home and Abroad News Press

У интерјвуу кинеском државном медију, амбасадор М. Бачевић је нагласио да Србију и Кину спаја заједнички преживљена трагедија НАТО бомбардовања током којег су кинески пријатељи изабрали да остану у Београду. Овог пута без страха од вируса Срби остају у Кини. 

„Србија је мала земља, али велики пријатељ Кине и спремна је да помогне на било који начин у оквиру својих могућности“, што је била и порука писма подршке председника Р. Србије А. Вучића кинеском председнику Си Ђингпингу. У знак солидарности, посета ППВ и МСП Р. Србије И. Дачића прошле седмице означила је прву посету једног страног министра Кини од избијања епидемије. Одлуком Владе Р. Србије Кини ће бити упућена помоћ у виду медицинских и техничких средстава и она би требало да ускоро стигне у Кину.

Амбасадор је изразио дивљење за напоре које кинески органи предузимају да мобилишу ресурсе и снаге на свим нивоима у борби против епидемије што демонстрира супериорно вођство, високи степен свести и дисциплину кинеског друштва у одсутном тренутку. Такође, паралелно са борбом против епидемије, чини максималне подухвате да очува стабилност и одрживост економског развоја. Чврста веза и висок степен поверења између народа и власти, између обичних грађана, привредника и руководства државе, говори да ће се Кина врло брзо, након коначног сузбијања епидемије, вратити испуњавању њених развојних циљева и надокнадити сваки застој који је настао силом прилика.

На интересовање новинара о томе како види сарадњу Кине и међународне заједнице у заједничкој борби против епидемије, амбасадор је одговорио да Кина јача сарадњу на међународном и регионалном нивоу, благовремено дели информације и искуства и у сарадњи са другим земљама и СЗО координише политике и ресурсе што показује њену међународну солидарност и емпатију у заједничкој борби против епидемије.

            Интервју у целости можете погледати на линку 

http://http://www.zwxw.net/zwxw/List.asp?ID=2296&from=singlemessage&isappinstalled=0ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Председник Републике Србије Александар Вучић расписао је изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који ће се одржати 26. априла 2020. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе издало је Обавештење за бираче који имају боравиште у иностранству  о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине. Обавештење се може предузети на следећем линку:

http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-sa-boravistem-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-za-narodne-poslanike-narodne-skupstine/
Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству (у НР Кини, Монголији, ДНР Кореји и Пакистану) да преко Амбасаде Републике Србије у Пекингу могу најкасније до 4. априла 2020. до 24 часа поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.
Захтев за упис у јединствени бирачки списак података о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствен матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирачи гласати на предстојећим изборима.
Податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може се уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис података да ће бирач гласати у иностранству, подноси се Амбасади Републике Србије, која оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи, према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.
Надлежна општинска, односно градска управа решење о уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће гласати на исти начин и по истом поступку доставља Амбасади Републике Србије у Пекингу која је проследило захтев, ради обавештавања бирача. По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се уписује у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу такође преко Амбасаде Републике Србије у Пекингу поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.   

Увид у јединствени бирачки списак може се остварити електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
На изборима у иностранству, моћи ће да гласају само они држављани Републике Србије који се након расписивања избора, у претходно наведеном року, упишу у Јединствени бирачки списак у дипломатско-конзуларном представништву у ком намеравају да гласају. Треба имати у виду да претходни гласачки спискови за гласање у иностранству, сачињени на основу ранијих пријава, више не важе.
Попуњен образац захтева за упис у јединствени бирачки списак, односно за упис података да ће бирач гласати у иностранству, уз који је обавезно приложити копију важећег пасоша Републике Србије, може се поднети Амбасади на један од следећих начина:
- лично, сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова
- електронским путем на : embserbia@embserbia.cn
- поштом на адресу: Embassy of the Republic of Serbia, San Li Tun, Dong 6 Jie 1, 100600 Beijing, PR China
- фаxом на број: +86 10/6532 1207
Више информација можете наћи на wеб сајтовима Републичке изборне комисије и Министарства за државну управу и локалну самоуправу, као и у Амбасади РС у Пекингу на број телефона 010-6532-3516

Zahtev-za-upis-u-JBS.doc

Zahtev-za-glasanje-u-inostranstvu.doc
 Посета првог потпредседника Владе и министра спољних послова Р. Србије Ивице Дачића НР Кини 26-28. фебруара 2020. године

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Р. Србије Ивица Дачић боравио је у посети НР Кини 26-28. фебруара 2020. током које се састао са државним саветником и министром спољних послова НР Кине Ванг Јием, потпредседником НР Кине Ванг Ћишаном и министром Међународног одељења Комунистичке партије Кине Сунг Таом.

У разговору са министром Ванг Јие, наглашено је да је реч о првој посети једног страног министра НР Кини од избијања епидемије, што кинеска страна изузетно цени. Ванг Ји је рекао да Р. Србија и НР Кина деле заједничке интересе и опстају заједно и у добру и у злу. Као партнери у заједничкој изградњи „Појаса и пута“ и механизму Кина-ЦИЕЗ, две земље предњаче у заједничким пројектима у региону ЦИЕЗ. Министар И. Дачић је истакао је да напори Kине на сузбијању епидемије изазивају дивљење у Р. Србији и изразио уверење да ће актуелна ситуација бити превазиђена у најкраћем року и да ће се Kина у потпуности вратити остваривању својих развојних циљева. Осудио је политизацију епидемије у западним медијима која се користи за антикинеске ставове. Високо је оцењен напредак билатералних односа и међусобног политичког поверења, чему ће додатни импулс пружити предстојећа посета председника Р. Србије А. Вучића ради учешћа на Самиту Kина-ЦИЕЗ у априлу, као и посета председника Сија Р. Србији током ове године.

Другог дана посете Пекингу, ППВ и МСП Р. Србије И. Дачић састао се са потпредседником НР Kине Ванг Ћишаном. Министар И. Дачић је изразио солидарност са Кином и уверење да актуелна здравствена ситуација неће омести Кини у њеним развојним плановима. Потврђени су изузетни билатерални односи које краси ниво свеобухватног стратешког партнерства и епитет „челичног пријатељства“, узајамна подршка у питањима од виталног интереса, као и активно присуство кинеских компанија у Србији. Потпредседник Ванг је навео да је борба за обуздавање епидемије коронавируса борба за безбедност и здравље кинеског народа, али и глобалне заједнице у целини, јер су напори Kине, који почињу да дају резултате, уштедели драгоцено време за многе државе. Министар Дачић је позвао потпредседника Ванга да посети Р. Србију.

ППВ и МСП Р. Србије И. Дачић се сусрео и са министром Међународног одељења ЦK KП Kине Сунг Таом. Двојица министара су изразила задовољство због изузетно квалитетних билатералних веза којем посебно доприносе и међупартијски односи. Министар Дачић је изразио наду да ће Kина у најскоријој будућности победити у борби против епидемије. Министар Сунг је изразио захвалност министру Дачићу због доласка у Kину у веома тешком тренутку.

У свим разговорима је наглашена је подршка Кини у борби епидемије и захвалност на принципијелној подршци суверенитету и територијалном интегритету Р. Србије, када је у питању решавање проблема Косова. Истовремено, поновљена је чврста подршка Р. Србије политици „једне Кине“ и ставовима Кине по питању Тајвана, Тибета и Синђијанга.Интервју амбасадора М. Бачевића Кинеском међународном радију поводом епидемије коронавируса

У интервјуу кинеском радију, амбасадор M. Бачевић је изјавио да је Кина предузела све потребне мере спречавања ширења епидемије у врло кратком року, показујући тиме свету висок ниво друштвене организованости, патриотизам њеног народа и поверење у руководство, напоре медицинских радника и научно-истраживачких и здравствених установа да се заједнички боре за земљу.

У спречавању и контроли епидемије многе земље су Кини пружиле помоћ, без обзира на њихове капацитете, изражавајући тиме саосећање са Кином у овим тешким тренуцима. „ Србија је мала земља, али у овом тренутку пружа максималну подршку Кини, не само вербално већ и у смислу пружања хуманитарне помоћи, у складу са својим могућностима“.

Амбасадор је такође истакао да су од избијања епидемије, медији неких земаља усвојили врло необјективне извештаје, што је довело до ширења панике и дискриминације кинеских грађана у иностранству. Наводећи да је епидемија изненадна појава и да ниједна земља није имуна на ширење новог вируса, амбасадор је рекао да кинеско руководство придаје велики значај здравствено безбедносној ситуацији у земљи и шире. Кинеске власти показују бригу и према страним држављанима у Кини који имају једнак ниво заштите као и кинески држављани.

Интервју можете погледати на линковима веб странице Кинеског међународног радија и званичној апликацији CCTV за кратке видео записе.

http://serbian.cri.cn/20200220/3028f534-c50f-5cd6-f32e-fb3f2aeb9edc.html

https://m.yangshipin.cn/video?type=0&vid=a000099lrt5&ptag=4_1.0.0.17106_wxf&from=singlemessage&isappinstalled=0ОБАВЕШТЕЊЕ - Боравак и путовања наших држављана у Кини у периоду превенције и контроле епидемије изазване новим коронaвирусом

У вези са положајем странаца и њихових путовања у и из Кине у периоду превенције и контроле пнеумоније изазване новим коронавирусом, Кинеска национална имиграциона управа је донела одређене препоруке за стране држављане о томе како да поступају у овој ванредној ситуацији.

Према саопштењу кинеске управе, осим Вуханa, сви остали гранични прелази на аеродромима у Кини нормално функционишу. Странци могу да уђу и изађу из Кине уобичајено уз важећу путну исправу. У циљу спречавања ширења епидемије, саветује се смањено прекогранично кретање. Странци имају могућност да и даље бораве у Кини, док се саветује рационалан приступ путовањима у Кину. Због ограничења уласка из Кине које су неке земље усвојиле, саветује се да се странци, у случају планираног напуштања Кине, благовремено информишу о условима уласка у државе одредишта како би избегли финансијске и временске губитке у случају да земље у које се улази из Кине наметну рестрикције.

Према Закону улазно-излазне администрације НР Кине, странци би требало да аплицирају за продужетак свог боравка пре његовог истека. У контексту важећих прописа, а пре свега актуелне ситуације, они којима истиче боравак у Кини, а нису у могућности да напусте Кину према плану, продуже боравишну дозволу или визу, потребно је да се хитно обрате локалној Улазно-излазној администрацији која ће проценити да ли постоје основе за продужење боравка.

Имајући у виду да се актуелна ситуација у вези са избијањем корона вируса у НР Кини прати од стране Светске здравствене организације, као и Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље Србије,  нашим грађанима који планирају путовање у НР Кину, препоручује се да следе препоруке за путовања садржане у званичним саопштењима издатим од стране наведених институција. По

Многе авиокомпаније су отказале летове за Кину и из Кине у одређеном временском периоду. Амбасада нема надлежност да управља сервисним информацијама авио компанија нити да тумачи њихову комерцијалну политику у ванредној ситуацији. Потребно је да наши држављани у директном контакту са авио компанијом претходно провере да ли је дошло до евентуалне промене или отказивања лета.САОПШТЕЊЕ

Амбасада Р. Србије у Пекингу, у координацији са Министарство спољних послова, са посебном пажњом прати стање у НР Кини од избијања кризне здравствене ситуације у НР Кини изазване корона вирусом.

С тим у вези се улажу максимални напори за евакуацију наших грађана који се налазе у граду Вухану. Ово пре свега јер је реч о граду у коме је забележен највећи број заражених пацијената, где је уведен посебни здравствени режим највишег степена, па је њиховом збрињавању дат приоритет.

Када је реч о осталим грађанима широм Кине, који се организовано обраћају Амбасади и изражавају заинтересованост да се организује и њихова евакуација, указујемо, да тренутно, осим града Вухана, нема ограничења путовања нити напуштања НР Кине за било кога. Дакле нема сметњи да се наши грађани, који сматрају да су угрожени, самостално организују и напусте НР Кину редовним летовима, наравно уз доследно спровођење препорука датим од стране НР Кине и Светске здравствене организације.

Амбасада Р. Србије у Пекингу редовно прати развој ситуације о одржава контакт са Министарством спољних послова НР Кине које континуирано даје смернице за поступање од настанка актуелне здравствене ситуације. Истовремено, Министарство спољних послова и Амбасада Р. Србије у Пекингу прате све до сада предузете мере других амбасада у НР Кини које су, такође – до сада, искључиво биле усмерене на евакуацији њихових држављана из града Вухана, а не из других градова односно провинција.

Имајући то у виду, молимо да уважите неспорне напоре НР Кине у циљу контролисања актуелне ситуације и с тим у вези придржавате се прописаних мера, како би максимално заштитили себе и чланове својих породица.

Такође, молимо све наше  грађане да остану у  сталној комуникацији са Амбасадом Р. Србије у Пекингу на тел: +86 10 6532 3516 и мејл: embserbia@embserbia.cn. Подржавамо редовно ажурирање списка свих наших држављана ради лакше комуникације и евентуалног предузимања нових мера уколико се за тиме буде указала потреба.Нови коронавирус

Кинеска национална здравствена комисија и Светска здравствена организација известиле су о појави новог вирусног соја (2019-nCoV) из породице коронавируса који узрокује упалу плућа. Утврђено је да се вирус може пренети људским контактом.

Кинеске власти су до сада потврдиле више од 1000 случајева обољевања од коронавирусне инфекције, 38 излечених пацијената и 41 смртна исхода. Град Вухан је епицентар вирусне инфекције. Случајеви у мањем броју су потврђени и у другим деловима Кине, као и у неким суседним земљама. Вухан је ради превентиве под карантином и забрањени су доласци и напуштање града до даљњег. Од 23. јануара 2020. године отказане су све ваздушне, железничке и аутобуске везе. Такође, још неколико градова у Хубеи провинцији у окружењу Вухана увело је саобраћајне рестрикције, посебно пред празнике лунарне Нове године која бележи масовне локалне миграције. Путници треба да буду спремни нa могућност ограничења путовања која ће се применити уз мало обавештења или без претходне најаве.


Због тога се свим путницима у Кини препоручује:

придржавање препорука кинеских локалних власти;
избегавање контакта са живим и угинулим животињама, боравак у местима где се продају животиње, месо, морски плодови, као и конзумација сировог и недокуваног меса и рибљих производа;
избегавање контакта са људима који показују знакове респираторне инфекције;
редовно прање руку сапуном или хидро-алкохолним раствором, посебно пре јела;
ношење маске за лице.

Актуелне информације о коронавирусу се могу наћи на порталу Светске здравствене организације. Такође, препоручује се праћење информација међународних аеродрома и авио-компанија које, такође, предузимају превентивне мере.

Уколико приметите симптоме респираторне инфекције (температура, кашаљ, потешкоће са дисањем), одмах се обратите лекару. 

Молимо наше држављане који бораве у Вухану или околини Вухана, као и оне  који су због евентуалних респираторних тегоба потражили лекарску помоћ, да се обавезно јаве Амбасади на број +86 10 6532 3516 или на мејл: embserbia@embserbia.cnКонкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

Министарство спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону је расписала конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре.

Конкурси су отворени од 20. јануара до 10. фебруара 2020. године.

Све информације о конкурсима и процедури пријављивања могу се пронаћи на линку

http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Хуманитарна изложба супруга амбасадора „Разнобојни свет“

Уз покровитељство Фонда за образовање Пекиншког универзитета за економију и бизнис Пекиншке компаније за креативну индустрију и културу Феифан Џилу г. Гао Пинга 14. децембра 2019. у просторијама Центра за размену кинеских рукотворина и уметнина у Пекингу, одржана је хуманитарна изложба уметничке радионице супруга амбасадора „Разнобојни свет“. У обраћању гостима, супруга амбасадора гђа Дана Бачевић, творац радионице, рекла је да су супруге интересовање за уметничко искуство придужиле племенитој мисији, те је уметничка колонија постала не само место дружења и извориште инспирације већ и кућа наде.

Четврта изложба по реду, представила је 60 радова која су ризница различитих уметничких техника, мотива и боја из целог света супруга амбасадора Туниса, Палестине, Бугарске, Саудијске Арабије, Сенегала, Гвајане, Азербејџана, Јордана, Белорусије, Бахаме, Кореје, Црне Горе, Хрватске, Аргентине, Индонезије, Казахстана, Суринама, Судана, Пакистана, Панаме, Гане и САД.

Прикупљена средства ће као део новоснованог Фонда за културу и уметност Пекиншког универзитета за економију и бизнис бити упућена онима којима је најпотребнија.

Догађају су присустовали бројне званице из кинеског културног живота, као и представници дипкора.

Фотографије догађаја можете погледати овде https://mp.weixin.qq.com/s/yzqjrgRho27TlWq7bH9Nkw


首都经济贸易大学教育基金会“文化艺术基金”设立
12月14日,在“世界的颜色——大使夫人看中国”系列中外文化交流暨“大使夫人慈善艺术展”启动仪式上,首都经济贸易大学教育基金会“文化艺术基金”正式设立。
mp.weixin.qq.comФинансијски водич за повратнике

Народна банка Србије израдила је Финансијски водич за повратнике у циљу унапређења информисаности грађана који желе да се врате у Републику Србију. Финансијски водич је приручник у којем се на једном месту пружају све информације у вези са девизним прописима и пословањем како би се омогућило лакше располагање новцем и олакшао повратак и интеграција наших држављана из иностранства у Р. Србији.
Финансијском водичу се може приступити на сајту Народне банке Србије преко следећег линка:
http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/finansijski_vodic_za_povratnike.pdf
Верзија на енглеском језику:
https://www.nbs.rs/internet/english/20/dev/finansijski_vodic_za_povratnike_e.pdfУчешће амбасадора М. Бачевића на презентацији Ћингхаи провинције у организацији кинеског МИП

Амбасадор М. Бачевић је на позив државног саветника и МИП НР Кине Ванг Јиа, говорио на презентацији кинеске северозападне провинције Ћингхаи – „Кина у новој ери: лепоте Ћингхаиа спремно дочекују свет“, која се одржала у свечаној сали кинеског МИП 26. новембра 2019. године

У свом обраћању, амбасадор Бачевић је рекао да година која слави 70. јубилеј од оснивања нове Кине, пружа прилику да се уверимо у резултате које је кинеско руководство постигло током вишегодишњег подухвата да спроводи равномеран и синхронизован развој свих провинција. Презентација провинције Ћингхаи је зато прилика да се боље разумеју достигнућа које је НР Кина остварила у стратегији да своје најудаљеније регионе унапреди до вишег нивоа развоја, трансформише их у здраво инвестиционо окружење, створи могућности боље заштите животне средине, образовања и задржавања талената. Рекордном елиминацијом сиромаштва, НР Кина је успела да испуни један од националних циљева и да афирмише своју улогу одговорног међународног актера и у оквиру глобалне борбе против немаштине.

Опредељење Кине да се својим западним регионом више отвори према свету, компатибилан је са потребама читавог низа земаља, међу којима се налази и Србија, да привуку инвестиције, пласирају своје производе и остваре узајамну корист кроз међуљудску размену, трансфер технологија и знања.

Српско-кинеско „челично“ пријатељство, потврђено у трајању од скоро седам деценија, уз рекордну динамику посета на највишем нивоу у последње четири године, као и први споразум једне земље ЦИЕ о безвизном режиму са НР Кином, акумулиране инвестиције и растући интензитет друштвене размене на свим нивоима, допринело је већем разумевању савремене Р. Србије и НР Кине. Идентификовање могућности заједничког раста и напретка, јачајући тиме и темеље вишедеценијског пријатељства две земље представља чврсту основу и за проширивање сарадње Р. Србије и са провинцијом Ђингхаи.

Провинција Ћингхаи је ризница природних ресурса, коју је извориште три најдуже реке у Азији на „крову света“ – Јангце, Жуте реке и Меконга претворило у „водени торањ“. Савремени напредак ове провинције карактерише интерактивни развој животне средине и одрживог раста. Ћингхаи је уједно и центар највеће пилот зоне кружне економије у НР Кини, уједно и највећи извор снабдевања чистом енергијом у свету. Богата је природним ресурсима, нафтом, гасом, а поседује и вредне залихе најтраженијих металних минерала.Посета председнице Владе Р. Србије Ане Брнабић НР Кини

Председница владе Р. Србије Ана Брнабић је предводила делегацију у вишедневној посети НР Кини поводом учешћа на Другом кинеском међународном сајму увоза од 3. до 8. новембра 2019. године. Уз председника НР Кине Си Ђинпинга, председника Француске Е. Макрона, премијера Грчке К. Мицотакиса и премијера Јамајке Е. Холмса, премијерка Брнабић је била један од главних говорника на отварању Сајма. Том приликом је поручила да Влада Р. Србије жели да продуби сарадњу са НР Кином, будући да две земље деле исту економску визију 21. века – визију одрживог развоја, економске међузависности, балансиране трговине, мирољубиве и узајамно корисне сарадње. Након отварања, председница Владе Р. Србије је у друштву лидера других земаља обишла сајам, који је окупио око 150 земаља и 3.000 компанија.

Највећа пажња посвећена је билатералном сусрету са председником НР Кине Си Ђинпингом током којег је било речи о укупним билатералним, економским и политичким односима двеју земаља, као и о заједничком доприносу иницијативи „Појаса и пута“. Сусрет са кинеским лидером је потврдио висок ниво политичких односа двеју земаља које, како је премијерка Брнабић изразила, деле визију света без баријера, отвореног и слободног за промет људи, робе, услуга и капитала.
Делегација је обишла и национални штанд Р. Србије на Шангајском експу где су представљена квалитетна вина, млечни производи, као и органски производи од ароније и тартуфа из Р. Србије.
Уследио је, потом, низ састанака са кинеским званичницима и привредницима компаније Huawei, HBIS и Кинеском банком. Уприличен је и српско - кинески пословни форум на којем је потписан Меморандум о разумевању између Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и компаније Huawei Technologies.
Премијерка Р. Србије је такође била гост престижног Шангајског Ђиаотунг универзитета где је пред многобројним аудиторијумом састављеног од кинеских и српских студената говорила о односима Р. Србије и Кине, али и о настојањима наше земље да постане један од лидера у развоју иновационих технологија.
Вишедневна посета настављена је обиласком главном града Џеђианг провинције Хангџоу, где се премијерка А. Брнабић састала са руководством провинције Џеђианг – секретаром провинцијског комитета КПК Че Ћуијем и гувернером Јуен Ђиађуном, а потом и сусретом са руководиоцима једних од најважнијих кинеских компанија – Alibaba, Hikvision, као и обиласком парка високе технологије Dreamtown.
По повратку у Шангај, премијерка Брнабић је присуствовала свечаном отварању Кошаркашке академије Марине Маљковић, у којој ће девојчице из Кине, попут својих вршњакиња у Србији, моћи бесплатно да тренирају кошарку. Посета дистрикту, искоришћена је и за обилазак луке Вусунгкоу, које је иначе највеће пристаниште за крузере у Азији.
У саставу делегације председнице Владе Р. Србије били су и председник Националног савета за сарадњу са Руском Федерацијом и НР Кином Т. Николић, потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Р. Љајић, министар рударства и енергетике А. Антић, министар задужен за иновације и технолошки напредак Н. Поповић, као и председник Привредне коморе Србије М. Чадеж.Перспективе сарадње Србије и Хунан провинције – разговор амбасадора Бачевића и МИП НР Кине Ванг Јиа

Амбасадор Милан Бачевић је присуствовао је презентацији Хунан провинције „Кина у новој ери: иновативни Хунан се интегрише са светом“ која је у организацији Министарства спољних послова НР Кине и провинцијске владе Хунана одржана у Пекингу 12. септембра 2019. године. Том приликом, амбасадор Бачевић је имао разговор са министром спољних послова НР Кине г. Ванг Јием током којег је потврђена спремност обе стране да се размотре могућности сарадње Србије и Хунан провинције у областима од заједничког интереса. Амбасадор Бачевић је такође имао разговоре и са гувернером провинције г. Сју Даџеом и партијским секретаром г. Дуом Ђиахаом којом приликом су упутили позив амбасадору да у блиској будућности посети Хунан, што је амбасадор и прихватио.
  Промоција је имала за циљ представљање најзначајних достигнућа у економском и друштвеном развоју која је провинција Хунан постигла у периоду од оснивања НР Кине, као и њен допринос иницијативи „Појаса и пута“ повезујући источни обални регион са централним и западним регионима, а економски појас реке Јангце са отвореним обалним економским појасом.
Позната као колевка кинеске револуције и родно место многих великана кинеске историје укључујући на првом месту оснивача нове Кине Мао Цедунга, Хунан је прерастао у централну транспортну жилу Кине. Провинција је посвећена отварању и привредном успону који се заснива на иновацијама, достижући БДП од 3,64 трилиона јуана што је сврстава на осмо место у земљи. 
У разговору са кинеским домаћинима, размењена су мишљења о могућим областима сарадње попут пољопривреде, машинства, изградње инфраструктуре, туризма и др. чиме би се увећале развојне могућности за обе стране.Информисање о расподели средстава за суфинансирање пројеката

Министарство спољних послова Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону својим Одлукама од 19. jуна 2019. године расписала је конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.

Све информације о конкурсима и процедури могу се наћи на линку

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA DIJASPORA-2019.pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019-1.pdf„Боје света“ – хуманитарна изложба супруга амбасадора

У Пекингу је 29. маја о.г. у Арт Музеј хотелу одржана хуманитарна уметничка изложба „Боје света“ на којој су своје радове изложиле супруге амбасадора у Пекингу, учеснице ликовне радионице Дане Бачевић, супруге амбасадора Милана Бачевића.

Учеснице из 26 земаља, супруге амбасадора, (Бугарске, Хрватске, САД, Кувајта, СА, Црне Горе, Азербејџана, Судана, Пакистана, Индије, Гвајане, Индонезије, Туниса, Ирака, Гане, Казахстана, Сенегала, Палестине, Судана, Кувајта и др.) изложиле су 54 рада са циљем прикупљања добротворног прилога који ће у целости ићи државној фондацији „Сунг Ћинглинг“, а потом до оних којима је помоћ најпотребнија.

Изложбу је отворила професорка са престижне Кинеске академије лепих уметности (CAFA) гђа Лин Сиаочу, а изложби су присуствовали многобројни представници дипкора, у првом реду амбасадори и њихове супруге, затим представници кинеске фондације и медија.Иницијатива „Појаса и пута“ долази у право време – интервју амбасадора М. Бачевића

Кинеска централна телевизија CCTV је на свом информативном каналу емитовала интервју амбасадора М. Бачевића под насловом „Иницијатива Појаса и пута долази у право време“ који је преузет са „Јангце вести“ Хубеи сателитске ТВ. Интервју је реализован током недавне посете амбасадора Бачевића Вухану, главном граду провинције Хубеи.

Амбасадор је говорио о улози и потенцијалима Србије у сарадњи са Кином и у оквиру иницијативе „Појаса и пута“ . Говорећи о иницијативи, амбасадор је рекао да она представља тачку преокрета на развојном путу Србије, наводећи као пример низ капиталних кинеских инвестиција у саобраћајну и енергетску инфраструктуру, развој ресурса и производњу у Србији.

Видео интервју можете погледати овде :

http://news.cctv.com/2019/04/26/VIDELxx7naAZSWjF9UoJFjyG190426.shtml

Wechat линк: https://mp.weixin.qq.com/s/RmvgKWyN7uTs90Xx5Dxobg

 Кинеска продуцентска откупила ауторска права за римејк филмова „Мост“ и „Валтер“

Уочи обележавања Дана победе над фашизмом, у присуству амбасадора М. Бачевића и амбасадора БиХ А. Рилла, Филмски центар Сарајево, кинески Huahua Media и Dandelion Productions Inc. су потписали споразум о римејку класичног ратног филма „Мост“ и Меморандум о сарадњи у вези са филмом „Валтер брани Сарајево“.

Као антифашистички филмови који су били познати широм Кине 60-их и 70-их година прошлог века, „Мост“ и „Валтер“ су се урезали у колективно кинеско сећање. Богатство ликова чија је епска димензионалност дочарала романтичност револуције, музика и филмски дијалози задржали су вечни уметнички шарм остајући место препознавања двеју различитих култура све до данас.

Амбасадор М. Бачевић је рекао да два филмска класика, „Мост“ и „Валтер брани Сарајево“ представљају не само културно добро свих народа бивших југословенских република већ и сведочанство о вишедеценијском кинеско-југословенском пријатељству. Римејк ових филмова ће представљати подстрек културној размени, како билатерално, тако  и у оквирима иницијативе „Појаса и пута“ додатно јачајући  пријатељство између народа Србије и Кине.

Амбасадор Босне и Херцеговине А. Рилл је рекао да остварења имају репутацију филмских класика и да музику из филмова препознају многи. Овај римејк ће сигурно донети нови узлет културног утицаја Кине у БиХ, а имајући у виду ширење иницијативе „Појаса и пута“, и у другим земљама тако да млађа генерација може да спозна снагу ова два класична филма чија је популарност превазишла националне границе.

Председник Управног одбора Huahua Media Ванг Кефеи је рекао да је ова сарадња израз и  кинеске мисије учвршћивања културних веза и размене кроз иницијативу „Појаса и пута“ што ће додатно ојачати пријатељство између народа Кине и Србије.

Представник српских продуцената и председник Dandelion Productions Inc, П. Антонијевић je пренео да су „Мост“ и „Валтер“ антологијски филмови српске кинематографије и да су њихов садржај и карактери превазишли културне и језичке баријере, постајући најпопуларнији страни филмови у Кини. Пројекат римејка ујединио је напоре кинеских, српских и босанскохерцеговачких филмских аутора уз уверење да ће нова верзија помоћи глобалној публици да се поново повеже са овом филмском причом.

Генерални директор Филмског центра Сарајево Ј. Дураковић је пренео да су од оснивања Филмског центра Сарајево, „Мост“ и „Валтер“ најдрагоценија културна добра у филмској архиви БиХ да чак и данас имају највећи телевизијски рејтинг. Нада се да ће обрадом ових филмова светској публици бити представљена националне културе БиХ и српског народа.

Према прикупљеним информацијама, филм „Мост“ је ушао у прелиминарну фазу припрема и почетак снимања се планира почетком 2020. године.Обележен Дан државности

У Пекингу је у петак 22. марта 2019. одржан свечани пријем поводом Дана државности Р. Србије. Догађај је реализован након месец дана из обзира према домаћинима који своје најважније празнике обележавају током фебруара.

Амбасадор Милан Бачевић је у поздравном говору је нагласио дугу традицију пријатељства две земље и изразио да је поносан на чињеницу да су односи две земље достигли ниво свеобухватног стратешког партнерства, успостављеног приликом посете председника Си Ђинпинга Србији 2016. године.

Најавио је да ће у априлу председник Александар Вучић учествовати на Другом форуму "Појас и пут", а премијерка Ана Брнабић на Самиту „16+1“ у Дубровнику.

Говорећи о дометима билатералне сарадње, амбасадор Бачевић је истакао задовољство напретком инфраструктурних пројеката од којих је најважнија модернизација пруге Београд-Будимпешта као део ширег структурног повезивања јужне и централне Европе са Кином, а посебну улогу за развој српске привреде има директна кинеска инвестиција у Железару Смедерево. Боље упознавање народа и култура представља основу сваког продубљивања односа између држава у оквиру чега велику важност има Културни центар Србије "Иво Андрић" у Пекингу.

Амбасадор је подсетио на дводеценијску годишњицу од НАТО бомбардовања Србије током којег су Кина и њен народ тада, као и сада, били уз нас, бранили позицију засновану на међународном праву и заједнички претрпели трагедију, захваљујући се Кини на подршци суверенитету и територијалном интегритету Србије.

Високи гост је био заменик директора Управе за Европу кинеског Министарства спољних послова г. Лу Шан. Свечаности је присуствовало око двестапедесет званица, међу којима представници дипломатског кора, партијски и државни функционери, представници провинцијских влада, пословни људи, уметници, професори, студенти и део српске дијаспоре.

 КОНКУРСИ ЗА ДИЈАСПОРУ


Министарство спољних послова Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону својим Одлукама бр. 101/30-2019/01 и 101/30-2019/01 од 08. марта 2019. године расписала је конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, као и матичне државе и дијаспоре.
Конкурси су отворени од 13.марта о.г. до 1. априла о.г.
Све информације о конкурсима и процедури могу се наћи на линку

http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Амбасадор Милан Бачевић у посети граду Ђилин

Амбасадор Милан Бачевић је посетио град Ђилин истоимене провинције где је имао разговор са партијским секретаром градског комитета г. Вангом Тингкаием.

У добродошлици амбасадору Бачевићу који је трећи пут гост Ђилина, секретар Ванг је захвалио амбасадору на његовом личном доприносу у подстицању развоја сарадње између Ђилина и Србије и изразио очекивање за ширење области сарадње и констатовао да за то постоје велики потенцијали, имајући у виду комплементарне предности наше земље и Ђилина.

Амбасадор Бачевић је такође био домаћин пословног форума на којем су представницима локалних кинеских предузећа представљене инвестиционе прилике и стратешки пројекти на којима би, по узору на већ реализоване српско-кинеске пројекте, могле да буду ангажоване и компаније из Ђилина.   Посета амбасадора Милана Бачевића Харбину

Амбасадор Милан Бачевић је 25-28. фебруара 2019. боравио у Харбину где га је примио градоначелник главног града Хеилунгђианг провинције г. Сун Џе. У разговору су истакнути односи пријатељства које су недавно успоставили Харбин и Ужице и комплементарности сарадње Харбина и Србије. Током боравка у Харбину, амбасадор је посетио и Факултет за словенске студије Педагошког универзитета. У разговору са ректором универзитета г. Сун Лиђуном, било је речи о унапређењу наставе српског језика и начинима за интензивнију студенску размену. Значајни део времена је одвојен за дружење и разговор амбасадора Бачевића са студентима који су потом погледали филм „Заспанка за војника“.Амбасадорова честитка поводом Кинеске нове године

Амбасадор Милан Бачевић је честитао Кинеску нову годину у видео поруци Sino-Asia Web TV станице. Гледаоцима овог онлајн канала, амбасадор Бачевић је пожелео успешну Нову годину и добро здравље. Честитао је 70-годишњи јубилеј постојања нове Кине, достигнућа која је Кина у том вишедеценијском периоду постигла.

Похвалио је улогу Кине у међународним односима, њен активизам у ширењу партнерства и јачања пријатељства са свим земљама што доприноси њеном међународном кредибилитету. Посебна заслуга припада иницијативи „Појаса и пута“ у којој мање земље налазе своје место препознајући свој политички и економски интерес. Србија се, као једна од земаља на овој траси, радује успесима Кине, за коју је везује „челично пријатељство“.

            Видео можете погледати овде10. Конференција српске медицинске дијаспоре у Београду 20-22. јуна 2019.

У Београду ће 20-22. јуна 2019. под покровитељством Њ.К.В. Принца Александра и Катарине Карађорђевић бити одржана 10. Конференција медицинске дијаспоре са циљем да се српски лекари из иностранства и међународни медицински стручњаци окупе у мисијi размене знања и подршке српском здравственом систему.

Партнери Конференције су WHO (World Health Organization), Министарство спољних послова Р. Србије, Министарство здравља  Р. Србије, Медицински факултет у Београду, Лекарска комора Србије, Универзитетска дечија клиника и Краљевски медицински одбор. 

Свечано отварање Конференције предвиђено је за 20. јуни 2019. у 09.00 часова у хотелу Хилтон у Београду.

 Одлука Владе РС о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау


Влада Р. Србије је, на седници одржаној 18 јануара 2019. године, донела  Одлуку о укидању виза држављанима Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау, за носиоце свих врста пасоша. Према наведеној Одлуци држављани наведених држава могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије до 90 дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од 180 дана. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС број 3/2019 од 18.1.2019. године и ступа на снагу 25. јануара 2019. године.У ПЕКИНГУ ОТВОРЕН СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ИВО АНДРИЋ

Уз звуке гусала и изложбе савремене српске уметности, у Пекингу у уметничкој зони 798 је 29. новембра 2018. свечано отворен Српски културни цента, који је понео велико име нашег нобеловца. Културни центар је отворио министар културе и медија Р. Србије г. Владан Вукосављевић, а у улози почасног госта церемонији је присуствовао и говорио министар културе и туризма НР Кине г. Луо Шуганг.


Министар Владе Р. Србије је у свом обраћању рекао да је свеобухватно стратешко партнерство, дубоко пријатељство и веома динамична сарадња у области културе и уметности Србије и Кине утицало да Србија баш у Пекингу оснује свој други културни центар у свету, где ће кинески грађани моћи да упознају српску културу.


Културни центар ће афирмисати српску савремену ликовну и примењену уметност, промовисати филмска остварења а и створити услове за учење српског језика и њене културе. Програми Центра предочиће кинеским грађанима и Србију као туристичку дестинацију – разноврсним фестивалима и културним наслеђем.


Министар Луо Шуганг је рекао да су догађаји попут овог од великог значаја за све у Кини, посебно за билатералне културне односе две земље, јер отварају нови прозор кроз који ће кинеска публика више научити о српској прошлости и садашњости.  У Пекингу се наредне 2019. године очекује отварање Кинеског културног центра у Београду.


Пекиншки Културни центар Србије је други културни центар Србије у свету

 НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА И ПРОМОЦИЈЕ НАСТУПА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ У ШАНГАЈУ, НР КИНА

У циљу реализације Одлуке Владе Републике Србије 05 Број: 037-9445/2018-1 од 11.10.2018. године ради организације догађаја и промоције наступа Републике Србије на Кинеском међународном увозном сајму у Шангају, у Народној Републици Кини, Амбасада Републике Србије у Народној Републици Кини објављује Позив за подношење понуда и Образац понуде у поступку доделе уговора о пружању услуга организације догађаја и промоцине Републике Србије на Кинеском међународном сајму у Шангају, Народна Република Кина.

Позив за подношење понуде можете преузети овде

Образац понуде можете преузети овде

 

       Амбасада Републике Србије у НР Кини
       Дана 20. октобра 2018. године
 Филмско поподне са студентима српског језика са универзитета у Пекингу

 Амбасада Р. Србије у Пекингу је 14. јуна 2018. године организовала „Филмско поподне“ за студенте српског језика са Пекиншког универзитета за међународне студије (BISU) и Пекиншког  универзитета за стране студије (BFSU) где се српски изучава као обавезни предмет. Више од 40 студената заједно са својим професорима су били гости пројекције филма „Монтевидео, видимо се!“.

Студенте је поздравио амбасадор Милан Бачевић, а након пројекције филма , студенти су у разговору са саставом Амбасаде представили своје знање српског језика. Као успомену на „Филмско поподне“, Амбасада је студентима даровала сувенире Србије. Министар просвете Србије посетио Кину

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и државни секретар Ана Ланговић Милићевић боравили су у посети Кини од 27. маја до 2. јуна 2018. године током које су учествовали на 6. Дијалогу образовних политика Кина-ЦИЕЗ у Шенџену 28. маја 2018, а потом посетили Ћингдао, Венџоу и Шиђиаџуанг. Током посете Кини, министар се срео са локалним званичницима, посетио је Шенџен универзитет и Медицински униврзитет у Венџоу, био гост и струковних школа и присуствова церемонији отварања Канцеларије за развој српско-кинеске сарадње у Венџоу и потписивања одговарајућих докумената у Центру Појас и пут за иновативну сарадњу у Ћингдау којима је предвиђена образовно-спортска сарадња две земље.
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за израду главног - извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу

Рок за подношење понуда продужен је до 01.06.2018. у 12.00 с.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за израду главног - извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПЕКИНГ - НАРОДНА РЕПУБЛИКА  КИНА
San Li Tun, Dong 6 Jie100600 ПЕКИНГ
Број:  157-4/2018
Датум:  25. април 2018. године

На основу Директиве о набавкама у дипломатско - конзуларним представништвима РС, бр.716/ГС од 20.05.2013, године, Упутства о спровођењу набавки у ДКП РС у иностранству бр.716-2/ГС од
03.07.2013.  године и Одлуке о покретању поступка набавке број 157/2018 од 23. априла 2018. године,
Амбасада Републике Србије у Пекингу упућује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Предмет набавке:

Предмет набавке је израда главног - извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина.

Опис предмета набавке:

На основу Одлуке о покретању поступка набавке број: 157/2018 од 23. априла 2018. године, за набавку радова, израда главног извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина, Амбасада Републике Србије у Пекингу, вас позива да поднесете своју писану понуду, у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација неопходна за давање писане понуде   може се преузети   са интернет стране Амбасаде Републике Србије у Пекингу http://www.beijing.mfa.gov.rs
Све информације на тел: 6532-1562
Рок место, време, и начин подношења понуде:
Понуда се сматра благовременом, ако је наручиоцу поднета до 17. маја 2018. године до 14 часова.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу наручиоца:

Амбасада Републике Србије у Пекингу; San Li Tun, Dong 6 Jie 1 100600 ПЕКИНГ
Ha омоту назначити предмет набавке - Понуда за набавку радова, израда главног
извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и
привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу,
Народна Република Кина, редни број 02/2018.
Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку: „ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу у прописаном року, без обзира на начин доставе исте. Све неблаговремено поднете понуде, Комисија за набавку наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о набавци радова, донеће се применом критеријума најниже понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца наведеним у конкурсној документацији.

Отварање понуда комисијски (место и време):
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 17. маја 2018. године са почетком у 14 часова, у просторијама амбасаде Републике Србије у Пекингу на адреси: San Li Tun, Dong 6 Jie 1, 100600 ПЕКИНГ.

Комисија наручиоца ће у року од десет дана од дана отварања понуда израдити извештај о стручној оцени понуда.

Комисија ће у року од десет дана од дана отварања понуда, сачинити предлог одлуке о додели уговора.

Рок за закључење уговора:

Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од 10 дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

Контакт особа:

Контакт особа у Амбасади РС у Пекингу је гђа Џао Чангђинг, телефон: 6532-1562 или мејл:
embserbia@embserbia.cn


КОМИСИЈА

 

Za preuzimanje Idejnog projekta, kliknite ovde

Za preuzimanje dopune Idejnog prijekta, klikinite ovde

Za preuzimanje konkursne dokumentacije, kliknite ovde

 Суфинансирање пројеката који доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону


Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује једном годишње Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, а који ће трајати у времену од 12. до 30. марта 2018. године.
С тим у вези, овим путем вас обавештавамо да су објављени Конкурси за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, Министарства спољних послова - Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.
Информације, услове и начин реализације Конкурса, могу се наћи на следећим линковима, и то:
За дијаспору:

http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-dijaspore/  и


За Србе у региону:

http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-regiona/ .

 Информација о новој платформи Радио-телевизије Србије

Новом платформом је омогућено праћење уживо, 11 телевизијских канала (РТС1, РТС2, РТС3, РТС ХД, РТС Свет, РТС Живот, РТС Драма, РТС Коло, РТС Музика, РТС Трезор и РТС Полетарац), као и 4 радијска канала (Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио Београд 3 и Радио Београд 202), Медијског јавног сервиса Радио-телевизије Србије.
Такође, могуће је и одложено праћење програма и услуга „Видео на захтев“ и „Аудио на захтев“, као и могућност прегледа појединачних прича из дописничке мреже РТС-а, у оквиру целине „Мој град“, а на платформи су доступна и музичка издања ПГП РТС-а. Бесплатан приступ садржајима је могућ преко десктоп рачунара, таблета и паметних телефона, уз регистрацију на web страници rtsplaneta.rs, мобилној апликацији (за Android или IOS), или преко Facebook-a.ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку набавке радова велике вредности

Израда Пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина редни број 81-3/2018

 

Документ преузмите  ovdeОдлука Владе Ст. Винсента и Гренадина о укидању виза за држављане Р. Србије, носиоце свих пасоша

Влада Ст. Винсента и Гренадина је донела Одлуку којом је укинула визе за држављане Р. Србије, носиоце свих пасоша за улазак и боравак на њеној територији до 30 дана, у периоду од годину дана. Одлука је ступила на снагу 21. Фебруара 2018.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПЕКИНГ - НАРОДНА РЕПУБЛИКА  КИНА

San Li Tun, Dong 6 Jie100600 ПЕКИНГ
Број: 81-3
Датум:  2. март 2018. године

На основу Директиве о набавкама у дипломатско - конзуларним представништвима РС, бр.716/ГС од 20.05.2013, године, Упутства о спровођењу набавки у ДКП РС у иностранству бр.716-2/ГС од 03.07.2013.  године и Одлуке о покретању поступка набавке број 81-3 од 28. фебруара 2018. године, Амбасада Републике Србије у Пекингу упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Предмет набавке:

Предмет набавке је израда главног - извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина.

Опис предмета набавке:

На основу Одлуке о покретању поступка набавке број: 81/2018 од 28. фебруара 2018. године, за набавку радова, израда главног извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу, Народна Република Кина, Амбасада Републике Србије у Пекингу, вас позива да поднесете своју писану понуду, у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација неопходна за давање писане понуде   може се преузети   са интернет стране Амбасаде Републике Србије у Пекингу http://www.beijing.mfa.gov.rs
Све информације на тел: 6532-1562
Рок место, време, и начин подношења понуде:
Понуда се сматра благовременом, ако је наручиоцу поднета до 12. марта 2018. године до 14 часова.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу наручиоца:

Амбасада Републике Србије у Пекингу; San Li Tun, Dong 6 Jie 1 100600 ПЕКИНГ
Ha омоту назначити предмет набавке - Понуда за набавку радова, израда главног
извођачког пројекта и извођење грађевинских радова на концептуалној адаптацији и
привођењу намени објекта за потребе Културног центра Републике Србије у Пекингу,
Народна Република Кина, редни број 81-3/2018.
Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку: „ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу у прописаном року, без обзира на начин доставе исте. Све неблаговремено поднете понуде, Комисија за набавку наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о набавци радова, донеће се применом критеријума најниже понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца наведеним у конкурсној документацији.

Отварање понуда комисијски (место и време):
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 12. марта 2018. године са почетком у 14 часова, у просторијама амбасаде Републике Србије у Пекингу на адреси: San Li Tun, Dong 6 Jie 1, 100600 ПЕКИНГ.

Комисија наручиоца ће у року од десет дана од дана отварања понуда израдити извештај о стручној оцени понуда.

Комисија ће у року од десет дана од дана отварања понуда, сачинити предлог одлуке о додели уговора.

Рок за закључење уговора:

Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од 10 дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

Контакт особа:

Контакт особа у Амбасади РС у Пекингу је гђа Џао Чангђинг, телефон: 6532-1562 или мејл:
embserbia@embserbia.cn


                                                                                                                                         КОМИСИЈА

За преузимање идејног пројекта, кликните овде 

За преузимање Конкурсне документације, кликлните овде

За преузимање Допуне идејног пројекта, кликните овдеОдлука о укидању виза за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија, носиоце свих пасоша

На седници Владе Р.Србије, одржаној 6. фебруара 2018. године, донета је одлука о укидању виза за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија, носице свих посоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р.Србије, најдуже до 30 дана од датума уласка у Р.Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл.11. Закона о странцима. Одлука је објављена у „Службеном гласнику Р. Србије“ бр. 10/2018 од 07.02.2018. године и ступа на снагу 15.02.2018. године.

 Споразум између Владе Р.Србије и Владе Р. Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша - ступање на снагу

Споразум између Владе Р.Србије и Владе Р. Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, потписан у Београду, новембра 2016. године, ступио је на снагу 17. јануара 2018. године.
Од тог датума, држављани обе државе, носиоци дипломатских и службених пасоша, имају право на улазак, транзит и боравак на територији државе друге стране без визе, у трајању до деведесет дана од датума уласка.CCTV серијал о Србији

Кинеска национална телевизија снимила је серијал о Србији. У циклусу од девет епизода, говорило се о српско-кинеском пријатељству, а приказани су призори градова у Србији, резултати инфраструктурних подухвата кинеских компанија, а говорили су и српски званичници.

Епизоде су доступне на линку:

http://tv.cntv.cn/video/C22432/9a3c1969b55a48b4bf6c5cbee42d0c41Легенда светског фудбала поново у Кини

                                                                                               

У посети амбасади био је данас великан светског фудбала Бора Милутиновић. Легендарни фудбалски стручњак, који се уписао у историју кинеског фудбала тако што је по први пут повео кинеску репрезентацију на Мундијал 2002, недавно је постао и саветник Кинеског фудбалског савеза за обуку млађих играча.

Бора Милутуновић, кога Кинези славе као националног хероја, боравио је овог пута у Кини на позив Кинеског фудбалског савеза и уједно присуствовао финалу егзибиционе утакмице Златне лиге 5x5 у Ченгдуу, у Сечуан провинцији.

О посети нашег прослављеног тренера, који је у улози селектора различитих репрезентација, учествовао на пет Мундијала, известили су опширно кинески медији.

Више на http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/12/c_136890569.htmНаграда за најбољи сајамски наступ Амбасади Р. Србије на Другој културној изложби земаља дуж „Појаса и пута“

Пекиншки центар за културну размену са иностранством који је под покровитељством градске владе Пекинга био организатор Друге културне изложбе земаља дуж Појаса и пута „Разнобојни свет“, доделио је Амбасади Р. Србије награду за најбољи наступ на овој културној смотри која је имала више стотина хиљада посетилаца.

У оквиру активности унапређења културне размене између Кине и земаља трасе „Појаса и пута“, учествовало је око 45 амбасада у Пекингу, међу њима и земље ЦИЕЗ (Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија, Литванија и др.). Амбасада Србије је кроз презентацију и изложбу на штанду, представила културне и туристичке ресурсе, потенцијале креативне индустрије, достигнућа у области модног и индустријског дизајна.„Валтер“ за сва времена - Биографија српског глумца „Бата још овај пут“ представљена на Пекиншком сајму књига

        

На Пекиншком сајму књига одржана је промоција биографије нашег глумачког великана В. Бате Живојиновића "Бата још овај пут" у издању Народне издавачке куће. Главни уредник издавача Сунг Гуангвеи је рекао да је књига сећање на лик Валтера чија су храброст, патриотизам и непоткупљивост омогућили Кинезима да се упознају са српском културом и инспирисала њихову слободарску слику света.

У свом обраћању амбасадор М. Бачевић је рекао да је кинески превод животописа нашег глумачког мага признање његовом стваралаштву који је допринео продубљивању српско-кинеског пријатељства и продору српске кинематографије и културе у Кини. Издање књиге помогли су и Удружење пријатељства кинеског народа с иностранством, Кинеско удружење за ауторска права писаних дела и Пекиншки универзитет за стране Прво издање биографије стампано је у три хиљаде примерка. Издавач, један од највећих у Кини, сматра да ће књига имати велики успех представљајући овдашњој кинеској публици њеног јунака не само још овај пут већ за сва времена.Одлука Владе Републике Србије о укидању виза за држављане Републике Суринам, носиоце свих пасоша

Влада Републике Србије је, на својој седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Суринам, носиоце свих пасоша, за улазак, транзит и боравак на територији РепубликеСрбије до тридесет (30) дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима. Одлука је објављена у „ Службеном гласнику Републике Србије ", бр.119/2017 од 29. децембра 2017. године и ступа на снагу 05.01.2018. године.
 Одлука Владе Републике Србије о укидању виза за држављане Републике Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша

Влада Републике Србије је, на својој седници одржаној 08. децембра 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша, за улазак, транзит и боравак на територији Републике Србије најдуже до 30 дана од датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима. Одлука је објављена у „ Службеном гласнику Републике Србије ", бр. 111/2017 од 11. 12. 2017. године и ступа на снагу 19. 12. 2017. године.


 ОДЛУКА ИСЛАМСКЕ РЕПУБЛИКЕ ИРАН О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ ПАСОША

Влада Исламске Републике Иран је донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце обичних пасоша, за улазак и боравак на територији Исламске Републике Иран, најдуже до 30 дана у периоду од годину дана. Одлука је ступила на снагу 1. новембра 2017. годинеОдлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индонезије, носиоце обичних пасоша

Држављани Републике Индонезије, носиоци обичних пасоша, могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије до тридесет (30) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима. Одлука ступа на снагу и почиње да се примењује од 14.10.2017.

 Позив за дијаспору за форум напредних техонологија у Нишу

Канцеларија за сарадњу са дијаспором града Ниша упитла позив дијаспори за овогодињи Форум напредних тенологија који ће се одржати у Нишу у периоду од 17-19.102017.

Позивно писмоГостовање Народног позоришта у Пекингу

                

 

                                                               

                   У Пекингу је 7. јула 2017. у Пекиншком градском позоришту премијерно изведена представа „Дама са камелијама“ ансамбла Народног позорипта, у режији Југа Радивојевића. Реализован у оквиру Културне сезоне Кина-ЦИЕЗ 2017, овогодишњи наступ Народног позоришта уједно је и први наступ у историји наше најстарије позоришне институције пред кинеском публиком.

               Кинески домаћин, директор Пекиншког градског позоришта г. Динг Лиђун је позвао на интензивнију сарадњу са позориштима из Србије са циљем динамичније друштвене размене и бољег међусобног разумевања у чему културна сарадња игра велику улогу. Ж. Хубач, директор драме, изнео је очекивања узвратне посете кинеског ансамбла имајући у виду обележавање 150. годишњег јубилеја Народног позоришта 2018.

                  Представу „Дама с камелијама“ у Пекингу је, током тродневног извођења, видело више од три хиљаде Пекинжана.ИЗЛОЖБА СЛИКА СУПРУГА ИНОСТРАНИХ АМБАСАДОРА У ПЕКИНГУ

У просторијама Амбасаде Р. Србије у Пекингу, представљени су радови супруга иностраних амбасадора у оквиру уметничке аматерске радионице коју је осмислила и покренула супруга амбасадора М. Бачевића, Слободанка Бачевић.


Oпширније...
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

          Споразум између Владе Р. Србије и Владе НР Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, потписан у Риги 5. новембра 2016. године, ступа на снагу 15. јануара 2017. године.

           Од тог датума, држављани обе државе, носиоци обичних пасоша, имају право на улазак, транзит и боравак на територији државе друге стране без визе, у трајању до 30 (тридесет) дана од датума уласка.

 

                             ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИВИЦА ДАЧИЋ ПОСЕТИО КИНУ

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић боравио је у званичној посети Кини 14-18. децембра 2016. током које се састао са потпредседником Кине Ли Јуенчаом, министром иностраних послова Кине Ванг Јием, министром за међународну сарадњу ЦК КПК Сунг Таом, као и са помоћником министра иностраних послова Кине и генералним секретаром за сарадњу Кина-ЦИЕЗ Лиу Хаисингом.


Oпширније...
ПОЧЕЛИ РАЗГОВОРИ О СПОРАЗУМУ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СРБИЈЕ И КИНЕ

У Пекингу је од 6. до 9. децембра 2016. боравила делегација Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања коју је предводио в.д. помоћника министра, господин Зоран Милошевић. Циљ посете био је да се са кинеском страном размотри могућност потписивања споразума о социјалној сигурности између две земље. Делегацију је у Министарству за људске ресурсе и социјалну сигурност НР Кине примио заменик министра, господин Јоу Ђун, који је истакао да социјални споразум има велики значај у контексту појачане економске размене две земље која се одвија последњих година и да ће допринети даљем успону билатералних односа, којима је замајац пружила посета председника Си Ђинпинга Србији. Састанак делегација протекао је у веома позитивној и конструктивној атмосфери. Две стране су представиле социјалне системе Србије и Кине и размениле мишљења о досадашњој пракси потписивања билатералних споразума у овој важној области. Констатовано је да постоји довољан степен сличности социјалних система две државе, што омогућава да се преговори о социјалном споразуму наставе. Прва рунда преговора одржаће се у Београду, на јесен 2017. године.

                                    СРБИЈА И МОНГОЛИЈА ОБЕЛЕЖИЛЕ 60-ГОДИШЊИЦУ ОД УСПОСТАВЉАЊА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА

Амбасадор РС М. Бачевић боравио је у Улан Батору поводом обележавања 60. годишњице од успостављања дипломатских односа између Републике Србије и и Монголије (20. новембра 1956. године). Поводом овог јубилеја, писма честитке разменили су председници РС и Монголије Т. Николић и Ц. Елбегдорђ, као и министри спољних послова И. Дачић и Т. Мунк Оргил. Током посете Улан Батору, амбасадор Р. Србије М. Бачевић имао је одвојене сусрете са МИП Монголије Т. Мунк - Оргилом, министром рударства и тешке индустрије Т. Дашдорђем и министром образовања, културе, науке и спорта Ђ. Батсуријем, када је изражен обострани интерес за даље унапређење укупне сарадње РС и Монголије. Поводом овог јубилеја 24. новембра о.г. у МИП Монголије организован је пријем коме су присуствовали представници политичког и друштвеног живота Монголије, дипкора у Улан Батору, као и српске дијаспоре у тој земљи. МИП Т. Мунк-Оргил отворио је свечаност излагањем у коме је потенцирао значај вишедеценијског пријатељства Монголије и Србије, као и спремност монголске стране за унапређење сарадње са РС у свим областима. Амбасадор М. Бачевић је у свом излагању подсетио на некада веома развијену сарадњу две земље, позитивиним оценио узлазни тренд у односима последњих година и изнео спремност РС за оживљавање сарадње у области економије, трговине, рударства и енергетике, просвете и културе, уз посебну захвалност на подршци Монголије суверенитету и територијалном интегритету РС. У оквиру обележавања јубилеја, у једном од биоскопа у Улан Батору приказан је филм „Бићемо прваци света“, коме је присуствовало око 150 студената са тамошњег Универзитета. 

                             Посета студената кинеског језика из Србије

(Пекинг, 9. август 2016) Двадесетак средњошколаца и студената кинеског језика из Србије, полазника Летњег међународног кампа Института Конфуције на Универзитету за медије и комуникације у Пекингу, посетило је 9. августа Амбасаду Р. Србије.


Oпширније...
Државна посета председника НР Кине Си Ђинпинга Р. Србији

Кинески председник Си Ђинпинг боравио је од 17. до 19. јуна 2016.г. у државној посети Републици Србији, на позив председника РС Т. Николића. Посета председника Си Ђинпинга била је прва посета кинеског председника Србији после 32 године и обележена је даљим унапређењем свеукупних односа две земље потписивањем Заједничке изјаве два председника о подизању нивоа односа РС и НР Кине на ниво свеобухватног стратешког партнерства.

Поред сусрета са домаћином, председником Р. Србије Т. Николићем, председник Кине Си Ђинпинг је током посете Србији имао одвојене сусрете са председником Владе РС А. Вучићем и председницом Народне скупштине РС М. Гојковић.

О значају међусобних односа Србије и Кине говори и чињеница о интезивирању међусобног политичког дијалога на највишем нивоу, односно реализација шест посета на највишем нивоу у последње три године из Србије у Кину и обратно.

Више детаља о посети можете видети на вебсајтовима председника Р. Србије (овде, овде и овде), Владе и Министарства спољних послова Р. Србије.Трећи састанак локалних лидера КИНА – ЦИЕЗ

(Пекинг, 17. јун 2016) У Тангшану, у провинцији Хебеи, 16 – 17. јуна о.г. је одржан Трећи састанак локалних лидера КИНА – земље централне и источне Европе, на коме су учествовали представници владиних институција и 58 делегација локалних органа управе из свих земаља чланица механизма сарадње 16+1. Испред Р. Србије, у активностима у оквиру Трећег састанка локалних лидера учествовали су помоћник министра привреде Б. Жарковић, руководилац Центра за економске односе са иностранством ПК Београда С. Васић и министар саветник у Амбасади Б. Цветковић. С. Васић је у оквиру тематског форума „Иницијатива Пут и појас и међународни производни капацитети“ одржала презентацију на којој је представила досадашње резултате сарадње са НР Кином у области економије и инвестиционе и привредне потенцијале Р. Србије. Поред Трећег састанка локалних лидера КИНА – ЦИЕЗ, паралелно је одржан и Економски и трговински сајам на коме је Србија била представљена на посебном изложбеном павиљону.Интервју амбасадора М. Бачевића за лист China Daily

Поводом предстојеће посете председника НР Кине Њ.Е. г. Си Ђинпинга Републици Србији, амбасадор РС у Кини Њ.Е. г. Милан Бачевић дао је неколико интервјуа различитим кинеским медијима о свом виђењу актуелног стања и перспективи укупних билатералних односа Србије и Кине, односно даљем развоју стратегијског партнерства две земље.


Овде можете прочитати интервју амбасадора М. Бачевића за лист China Daily.Сарадња Србије и Кине у области културе – сусрет министара

(Београд, 16.06.2016) Током разговора министра културе и информисања Р. Србије Ивана Тасовац и министра културе у Влади НР Кине Луо Шуганга у Београду, исказано је задовољство због одличних билатералних односа два министарства и високог степена обостраног разумевања и сарадње у области културе.


Oпширније...
Другa министарска конференција о унапређењу економске сарадње и трговине и сајам Кина - ЦИЕЗ

(Пекинг, 10. јун 2016) Амбасадор Р. Србије у НР Кини М. Бачевић је учествовао на Другој министарској конференцији о унапређењу економске сарадње и трговине Кина - земље централне и источне Европе у Нингбоу 9. јуна о.г. У свом обраћању, амбасадор М. Бачевић је поновио снажну подршку Р. Србије овом формату сарадње и укупном унапређењу наших економских односа са Кином. Као потврду веома добрих билатералних односа две земље навео је посету кинеског председника Си Ђинпинга Р. Србији и закључивање низа докумената од стратешког значаја, као и интензивну размену посета на највишем нивоу у претходном периоду. Поред министарске конференције, у Нингбоу се одржао и Сајам инвестиција и трговине Кина – ЦИЕЗ на коме су учествовали и наши излагачи у организацији Привредне коморе Србије и Привредне коморе Београда, а потписан је и посебан Споразум о стратешкој сарадњи између огранка Кинеског савета за промоцију међународне трговине за област Ђиангдонг и Привредне коморе Београда.Форум културних и креативних индустрија Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе у Београду

(Београд,  05.06.2016) Министар културе и информисања  Иван Тасовац отворио је Први форум културних и креативних индустрија Кине и земаља Централне и Источне Европе „Наша заједничка будућност: креативне индустрије и културна трговина“. На форуму је представљена и публикација "Међународна мапа културних и креативних индустрија Кине и земаља Централне и Источне Европе".

Министар Тасовац је истакао да Србија данас препознаје културне индустрије као један од важних потеницијала развоја и изразио очекивање да ће форум допринети проналажењу идеја и решења за даље отварање и ширење међународног тржишта културних индустрија.
 Посета министра унутрашњих послова Р. Србије Н. Стефановића НР Кини

(Пекинг, 16.5.2016) Министар унутрашњих послова Републике Србије, др Небојша Стефановић, који је боравио у посети Пекингу ради учешћа на форуму у организацији ЦК КП Кине, имао је 16.05.2016. састанак у Министарству јавне безбедности НР Кине са министром Гуо Шенгкуном.

На састанку је обострано истакнуто да Р. Србију и НР Кину веже дубоко пријатељство, а да два министарства у континуитету јачају стручну размену и сарадњу у спровођењу закона и сузбијању нетрадиционалних претњи – прекограничног организованог криминала, тероризма, хватању бегунаца и др.

МУП Н. Стефановић је упутио позив министру Гуо Шенгкуну да посети Србију.Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2016. години

Обавештавамо да је Министарство културе и информисања Р. Србије расписало Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2016. години. Текст конкурса, обрасци за пријављивање и остала документација налазе се на вебсајту Министарства.


Oпширније...
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије

Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије ступа на снагу 13. фебруара 2016. Године. Од тог датума држављани обе државе, носиоци дипломатских и службених пасоша, имају право на улазак, транзит и боравак на територији државе друге стране без визе, у трајњу од 90 дана у периоду од 6 месеци, рачунајући од првог дана уласка.У Амбасади одржана новогодишња приредба

У Амбасади је у среду 30. децембра о.г. одржана пригодна новогодишња приредба. Ђаци Допунске школе на српском језику су уз подршку Амбасаде, а у организацији координатора за наставу у Амбасади Биљане Станковић Иванић и наставнице Наташе Радосављевић Габерове приредили новогодишњи програм за своје другове, родитеље и остале госте. Уметнички програм обогатили су и гости из Руске школе при Амбасади Руске Федерације у НР Кини. Техничку помоћ и асистенцију пружио је Милан Иванић, док су уз помоћ Марка Петијевића обезбеђени слаткиши за сву децу на приредби.

Након приредбе уз помоћ појединих чланова дијаспоре и колектива Амбасаде РС у Пекингу припремљен пригодан коктел.Учешће председника Владе Републике Србије на Четвртом састанку шефова влада Кине и Централне и Источне Европе у Суџоу 24. и 25. новембра 2015.г. и билатерална званична посета НР Кини 26. новембра о.г.

(Пекинг, 28. новембар 2015) Председник Владе РС А. Вучић боравио је у НР Кини од 23. до 28. новембра 2015. г.

Поред учешћа на Четвртом самиту шефова влада Кине и Централне и Источне Европе под називом “Нови почеци, нова подручја и нова визија” у Суџоу 24. и 25. новембра 2015.г, председник Владе РС А. Вучић од 26. до 27. новембра боравио је у званичној билатералној посети Кини.


Oпширније...
Предаја акредитивних писама амбасадора Р. Србије М. Бачевића председнику Президијума Врховне народне скупштине ДНР Кореје Ким Јонг Наму

(Пекинг, 13. новембар 2015) Амбасадор Републике Србије Милан Бачевић предао је 12. новембра 2015. године председнику Президијума Врховне народне скупштине Демократске народне републике Кореје Њ.Е. Ким Јонг Наму акредитивна писма, којима га је председник Републике Србије Њ.Е. Томислав Николић именовао за амбасадора Републике Србије у ДНР Кореји.

У разговору амбасадора М. Бачевића са председником Президијума ВНС ДНР Кореје потврђено је  традиционално пријатељство две земље и народа.
 Предаја акредитивних писама амбасадора Р. Србије М. Бачевића председнику ИР Пакистан М. Хусаину

(Пекинг, 4. новембар 2015) Амбасадор Републике Србије Милан Бачевић предао је 3. новембра 2015. године председнику Исламске Републике Пакистан Њ.Е. Манмуну Хусаину акредитивна писма, којима га је председник Републике Србије Њ.Е. Томислав Николић именовао за амбасадора Републике Србије у ИР Пакистан.

У разговору амбасадора М. Бачевића са председником Пакистана је истакнута обострана спремност за унапређење билатералне сарадње између Србије и Пакистана и констатовани потенцијали за унапређење економске сарадње.
 Посета делегације Града Београда Пекингу

(Пекинг, 28. октобар 2015) Делегација Града Београда, на челу са градоначелником С. Малим, од 25. до 27. октобра 2015. је посетила Пекинг. Том приликом, градоначелник Београда се срео градоначелником Пекинга Ванг Аншуном и представницима градских комисија надлежних за међународну сарадњу, трговину, управљање администрацијом и животну средину, планирање, урбани развој, културу и туризам. На састанку са градоначелником Пекинга,  изражено је задовољство због развоја пријатељских односа и сарадње између два града који ове године обележавају 35. годишњицу од потписивања Споразума о сарадњи и пријатељству и спремност да се постојећи односи унапреде кроз интензивирање контаката на различитим нивоима, сарадњу у области економије, туризма, културе, образовања и размену искустава на плану функционисања јавне администрације. Градоначелник Београда је посетио и Комисију за развој туризма града Пекинга, у коме је смештен секретаријат Светске организације туристичких градова и разговарао са генералниом секретаром ове организације Сонг Ју. Током посете, организован је и сусрет са генералним директором градске Комисије за трговину Јан Лигангом и представницима више великих кинеских компанија (China Railway Group, Sinohydro Corporation Ltd, Beijing Urban Construction Group, Beijing UN Construction Group, CGC Overseas Construction Group, Beijing Construction Engineering Group).Why Kosovo is ineligible for membership in UNESCO?

• Because the request for its membership is a serious breach of the international law, the Constitution of UNESCO, the legally binding UN Security Council resolution 1244 (1999) and the Charter of the UN whose Article 25 says that "The Members of the UN agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter".

• Because according to the UN Security Council resolution 1244, which reaffirms the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia (now Serbia), Kosovo and Metohija is an integral part of the Republic of Serbia, under the administration of the UN. Since Kosovo cannot be considered a State, it does not fulfill the basic requirement for membership set out by the UNESCO Constitution.

• Because unilateral attempts such as this one seriously harm and disrupt the dialogue between Belgrade and Pristina, under the auspices of the European Union in which mutually acceptable solutions for many complex issues have been devised so far. The issue of the Serbian cultural heritage and the property of the Serbia Orthodox Church has not yet been discussed within the dialogue where it belongs.

• Because this is an unacceptable politicization of UNESCO which should not overtake the competences of the UN Security Council as the highest authority for the preservation of the international peace and security. UNESCO should not serve as an instrument for the affirmation of an illegal and unilaterally declared independence of a part of the territory of one UN member state. The primary goal of UNESCO is to promote universal values of humanity through education, science and culture not to make political decisions with regard to the statehood.

• Because this would be a dangerous precedent, harmful for many states. This would open the door for other entities to follow the same path thus threatening territorial integrity and sovereignty of other member states.

• Because this issue is polarizing the membership of UNESCO.

• Because, besides not being a state, Pristina does not have moral credibility for membership. Anyone aspiring to UNESCO membership must prove not only in words but as well in deeds its commitment to the goals of the UNESCO Constitution, which certainly is incompatible with deliberate, systematic, vandal demolition of Serbian cultural and historic monuments with the aim to remove the traces of centuries-long existence of Serbs in this area as well as the impunity of the perpetrators of  such barbaric acts unworthy of the 21st century. These acts are comparable only to the acts of destruction of cultural heritage by terrorist groups in the Middle East and elsewhere that the world is witnessing and UNESCO is strongly condemning.

• Because four Serbian orthodox monasteries are inscribed on the UNESCO List of World Heritage in danger although the armed conflict in Kosovo is over for many years now. In danger from whom?

• Because the inclusion of this item in the provisional agenda of the 197th  session of the UNESCO Executive board raises serious concerns about the compliance with procedure and the respect of the established UNESCO rules. Just to mention that even publishing of the document on the unacceptability of Kosovo's application for UNESCO membership from the standpoint of the international law, prepared by Serbian Delegation to UNESCO, as an official document, as we requested, was refused. And the only intention was the voice of Serbia also to be heard.

• Because we all would have to live with the negative consequences of such an irresponsible decision from the lesioning of the international law up to the fate of the Serbian cultural heritage in the province of Kosovo and Metohija which not only belongs to the Serbian people but also represents a part of the historical and civilizational heritage of modern Europe and the world.Допунска школа на српском језику у Пекингу

Српска школа у Пекингу која је почела са радом октобра 2010. Године, наставља са радом и ове школске године. Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству остварује се из следећих предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа. Настава се одвија у просторијама Амбасаде Републике Србије у Пекингу једном недељно у трајању од три школска часа.  Ученици су подељени у три узраста: млађи (предшколско, први, други и трећи разред), средњи (четврти, пети и шести разред) и старији узраст (седми и осми разред).

Нова школска година почела је 11. септембра 2015. године. Наставу води Наташа Радосављевић-Габерова, лектор на катедри за српски језик на Универзитету Beiwai у Пекингу. Похађање школе је бесплатно.

Више информација о школи и упису у нову школску годину могу се добити  на телефон 010-6532-3516 (са назнаком за српску школу).Акција прикупљања хуманитарне помоћи за прихват избеглица у Републику Србију

(Пекинг, 23.9.2015) Поводом све већег броја избеглица који пристужу на територију Републике Србије, а  који су због затварања граничних прелаза са Мађарском и Републиком Хрватском принуђени да се у дужем периоду задржавају у Републици Србији,  Влада Републике  Србије предузела је низ конкретних  мера.


Влада је преко својих дипломатско-конзуларних представништава у иностранству упутила и апел заинтересованим институцијама и људима добре воље да помогну у прикупљању хуманитарне помоћи,  имајући у виду да постојећи капацитети Републике  Србије ни финансијски ни логистички нису довољни за збрињавање избеглица и пружање неопходне помоћи.


Oпширније...
Бициклиста Драган Шибалић у Кини

(Пекинг, 7. септембар 2015) Бициклистка Драган Шибалић, који је у априлу 2015. бициклом кренуо из Краљева на пут од 20.000 километара до Јапана, посетио је 7. септембра 2015. године Амбасаду РС у Пекингу. Амбасадор М. Бачевић пожелео му је пуно успеха и среће у овом подухвату.Посета председника Републике Србије Томислава Николића Народној Републици Кини, 30. августа - 3.септембра 2015. године

(Пекинг, 4. септембар 2015) Председник Републике Србије, Томислав Николић, посетио је НР Кину од 30. августа до 3. септембра 2015. године, ради учешћа на комеморацији и војној паради поводом 70. годишњице од завршетка Другог светског рата. Током посете НР Кини, председник Т. Николић боравио је у Пекингу и Сиану.

Т. Николић је у Пекингу разговарао са председником НР Кине, Си Ђинпингом и премијером Ли Кећиангом. У разговорима са кинеским руководством потврђено је опредељење обе стране за даље јачање пријатељства и стратешког партнерства две земље. Председник Р. Србије је 1. септембра у Сиану имао састанак са гувернером провинције Шаанси Лоу Ћинђиеном и градоначелником Сиана Донг Ђуном.

Српски председник се у Пекингу и Сиану срео и са високим представницима више кинеских компанија – SINOMACH/CMEC, CRBC, Huawei, ZTE, Shaanxi Heavy Motor Duty Company и Poly Group. Током посете ПР РС Т. Николића Кини, председник компаније China Machinery Engineering Corporation (CMEC) Џанг Чун и градоначелник Крагујевца Р. Николић потписали су Меморандум о разумевању о изградњи центра за узгајање и откуп стоке и прераду меса.

Председник Р. Србије Т. Николић је 3. септембра 2015. присуствовао војној паради поводом 70. годишњице од победе у антифашистичком рату. У војној паради је учествовао и ешалон од 75 припадника Гарде Војске Србије, а присуствовала је и шесточлана делегација Министарства одбране Р. Србије, коју је предводио начелник Генералштаба ВС генерал Љ. Диковић.

Током посете, председник Србије је дао одвојене интервјуе за специјално издање дневног листа Renmin Ribao, новинску агенцију Xinhua, као и за емисију „Dialogue“ државне телевизије CCTV.Гостовање ЈДП у Пекингу

(Пекинг, 17. август 2015) Југословенско драмско позориште је 14, 15. и 16. августа 2015. године учествовало на Интернационалном фестивалу Пекиншког народног уметничког позоришта са Молијеровим „Уображеним болесником“ у режији Јагоша Марковића. Ради се о првом званичном гостовању неког српског позоришта у Кини. Премијери 14. августа 2015. присуствовала је из Амбасаде о. послова а.и. Т. Панајотовић Цветковић, која се том приликом састала са представницима Пекиншког народног уметничког позоришта и Министарства културе НР Кине, а састанку је присуствовала директорка ЈДП Т. Вучковић Манојловић.Посета групе деце-новинара Амбасади

(Пекинг, 7. август 2015) У организацији новинске куће Home and Abroad News Press група од 14 деце новинара посетила је Амбасаду Р. Србије у Пекингу 7. августа 2015, како би интервјуисали амбасадора М. Бачевића. Амбасадор М. Бачевић је поздравио госте узраста од 6 до 19 година и представнике Home and Abroad News Press. Одговорајући на питања деце, амбасадор је представио историју и културу Србије, говорио о њеним природним лепотама и туристичким атракцијама, могућностима за сарадњу и повезивање младих.Семинар за представнике земаља ЦИЕ у Кинеској академији друштвених наука

(Пекинг, 3. август 2015) У институту за европске студије Кинеске академије друштвених наука, 3. августа 2015. одржан је тематски семинар о кинеској спољној политици и економији намењен саветницима премијера земаља ЦИЕ. Семинару је из Р. Србије присуствовао Ђорђе Манчић, директор Јединице за имплементацију стратешких пројеката у Кабинету председника Владе Р. Србије.Пети састанак националних координатора за сарадњу између Кине и земаља Централне и Источне Европе

(Пекинг, 13. јул 2015) У Пекингу и кинеској провинцији Ђилин је од 9. до 12. јула 2015. године одржан Пети састанак националних координатора за сарадњу између Кине и земаља Централне и Источне Европе (Кина-ЦИЕЗ).


Oпширније...
Укидање виза за грађане Катара, Кувајта, Омана и Бахреина

Влада Републике Србије донела је одлуку да држављани Катара, Кувајта, Омана и Бахреина могу путовати у Републику Србију без претходног прибављања виза. Одлука ступа на снагу 30. јуна, а односи се на све врсте путних исправа, изузев за путне листове и путне исправе које се издају у складу са међународним уговорима, и ако не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима Републике Србије. Држављани поменутих земаља могу боравити у Србији укупно 90 дана, у периоду од 6 месеци, почев од дана првог уласка.Посета Амбасади групе ђака из пекиншких основних школа

(Пекинг, 18. јун 2015) У организацији Комисије за образовање општине Сиченг у Пекингу, Амбасаду је 18.6.2015. посетила група од 20 ђака из више пекиншких основних школа - „младих амбасадора културе“ Кине, како би се упознали са културом и обичајима Србије.

О. послова а.и. Т. Панајотовић Цветковић и трећи секретар М. Кузмановић су поздравили госте. Амбасада је за ђаке узраста од 7 до 11 година припремила одговарајући програм кроз који је на забаван начин приказана Р. Србија, као и њена култура, за шта су ђаци показали велико интересовање. Кинески школарци су овом приликом извели музичко-плесни програм.Посета делегације Београдске пословне школе НР Кини

(Пекинг, 17. јун 2015) У склопу унапређења просветне сарадње, делегација Београдске пословне школе, на челу са директором проф. др Ђ. Ђуровићем, посетила је НР Кину и 16. јуна 2015. имала састанак на East China Normal University у Шангају, са председником Универзитета проф. Чен Ћуном. Ђ. Ђуровић и Чен Ћун су по обављеном разговору потписали Споразум о сарадњи, који предвиђа размену делегација, наставно/образовног садржаја, научних радова, професора и студената, заједничку истраживачку сарадњу, заједничко организовање међународних конференција и др. На састанку у Шангају, уз делегацију БПШ, учествовали су амбасадор М. Бачевић и трећи секретар М. Кузмановић, а из ГК РС у Шангају конзул жеран З. Суботић.Учешће Амбасаде Србије на дипломатском кошаркашком турниру у Пекингу

(Пекинг, 15. јун 2015) У организацији кинеског дневног листа „Global Times“ у Пекингу је 13. јуна 2015. године на теренима Канадске међународне школе одржан трећи дипломатски кошаркашки турнир. На турниру је учествовало 16 екипа. Поред екипа организатора и спонзора, учествовали су и тимови Канадске међународне школе, Управе за Европу МИП Кине, Излазно-улазне администрације Кине као и тимови амбасада у Пекингу: Кубе, Канаде, Тајланда, Чешке, Естоније, Пољске, Црне Горе, Литваније и Србије. Екипа Амбасаде Србије, која је 2012. освојила први дипломатски кошаркашки турнир, ове године је била на 5. месту.„Пошта Србије“ - услуга преноса новца са иностранством

Обавештавамо да је ЈП „Пошта Србије“ увела услугу преноса новца са иностранством на основу закључених уговора са поштанским управама Француске, Русије, Украјине и Белорусије, користећи софтвер Светског поштанског савеза. На овај начин се олакшава трансфер девизних дознака из поменутих земаља у Србију кроз подстицање јефтинијег, бржег и сигурнијег начина достављања девизних дознака. Више информација је доступно на вебсајту Поште.Посета кинеских студената српског језика Амбасади Р. Србије у Пекингу

(Пекинг, 5. jун 2015) На позив Амбасаде Р. Србије у Пекингу, професори и студенти Катедре за српски језик Пекиншког универзитета за студије страних језика (BFSU), посетили су Амбасаду 5.6.2015. године. Амбасадор Р. Србије у Пекингу М. Бачевић поздравио је госте са BFSU, након чега је студентима приказан филм „Ми нисмо анђели“.Конкурс за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству

(Пекинг, 5. јун 2015) Обавештавамо да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије расписало Конкурс за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.

Заинтересовани кандидати обавезни су да попуне Пријавни формулар за хонорарне наставнике који је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), те да одштампани формулар заједно са потребном документацијом доставе Амбасади.
 Рачун за уплату помоћи Србији

(Пекинг, 28. мај 2015) Уз захвалност свима који су до сада донирали средства за помоћ у санацији последица поплава у Републици Србији, обавештавамо да је наменски рачун Амбасаде Р. Србије у Пекингу угашен, а да заинтересовани убудуће могу средства у јуанима, намењена  за помоћ Србији уплаћивати на редован рачун Амбасаде:


Bank of China, Head Office, Beijing, China


Account No. 778350020571 of the Embassy of the Republic of Serbia to the People’s Republic of China


Payment purpose: Flood relief in SerbiaДонација рачунарске опреме

(Пекинг, 16. април 2015) Кинеско предузеће Бон Проџект инвестмент (Bonn Project Investment Co. Ltd.) је прошле недеље доделило Амбасади РС у Пекингу донацију рачунарске опреме.

Амбасадор РС у НР Кини М. Бачевић и председник Управног одбора предузећа Бон проџект инвестмент Јанг Џендонг су потписали Уговор о донацији опреме на свечаној церемонији 8. априла 2015. г.Посета Србији делегације региона Хебеи

(Београд, 27. фебруар 2015) Политичка и привредна делегација провинције Хебеи, предвођена заменицом гувернера госпођом Ћин Бојонг (Qin Boyong), посетила је Београд 27. фебруара 2015. Делегацију је примио председник Р. Србије Т. Николић, министар рударства и енергетике А. Антић, председник Скупштине Града Београда Н. Никодијевић, а одржани су и састанци у Привредној комори Београда и Саобраћајном институт ЦИП, током којих је посебно било речи о могућностима за развој привредне сарадње и реализацији великих инфраструктурних проијеката у Србији. Интензивнија сарадња са провинцијом Хебеи, која има преко 73 милиона становика и шести је најразвијенији регион у Кини, иницирана је током посете амбасадора M. Бачевића граду Џангђиакоу (Zhangjiakou) 23 – 25 јануара о.г, на позив Владе провинције. Сусрет амбасадора Милана Бачевића са Ђијанг Ћи, заменицом генералног директора Бироа за сервисирање страних дипломатских мисија

(Пекинг, 11. фебруара 2015) У Амбасади РС у Пекингу је 11. фебруара 2015.г. одржан састанак амбасадора  Републике Србије у НР Кини Милана Бачевића са заменицом генералног директора Бироа за сервисирање страних дипломатских мисија  Ђијанг Ћи на којем је, у духу пријатељских односа и стратешког партнерства две земље, разговарано о статусима објеката ДКП у две земље и другим питањима из надлежности Бироа.Ауторски текст амбасадора М. Бачевића у часопису „China Investment“

(Пекинг, 5. фебруар 2015) У фебруарском издању специјализованог кинеског часописа намењеног промоцији инвестиција „China Investment“, који се дистрибуира у 50 хиљада примерака, 5. фебруара објављен је ауторски текст амбасадора М. Бачевића на тему „Нови пут свиле и нова будућност“. Часопис је доступан и на интернет адреси http://www.chinainvestment.com.cn/.Прослава Дана Светог Саве

(Пекинг, 30. јануар 2015) У петак 30. јануара 2015. године у просторијама Амбасаде РС у Пекингу и уз подршку амбасадора Милана Бачевића и супруге Дане Бачевић одржана је прослава обележавања дана Светог Саве.


Oпширније...
Посета амбасадора М. Бачевића пекиншком седишту компаније TBEA

(Пекинг, 27. јануар 2015) На позив г. Џоу Лилианг (Zhou Liliang), заменка генералног менаџера за међународну сарадњу, амбасадор М. Бачевић и министар саветник Б. Цветковић су 27. јануара о.г. посетили седиште компаније TBEA у Пекингу. TBEA је једна од водећих кинеских компанија у области енергетике, производње опреме за пренос електричне енергије и нових материјала, има 649 регистрованих патената и присутна је у више од 60 земаља света, а њени представници су исказали интерес за развој својих пословних активности и на простору Р. Србије.Сусрет амбасадора М. Бачевића са представницима Сектора за европске послове Министарства трговине НР Кине

(Пекинг, 23. јануар 2015) Заменик генералног директора Сектора за европске послове Министарства трговине НР Кине, г. Су Сиаофенг (Xu Xiaofeng), са сарадницима примио је 23. јануара о.г. амбасадора М. Бачевића и министра саветника Б. Цветковића. Током разговора је било речи о актуелној проблематици везаној за економску срадњу НР Кину и Р. Србије, посебно начинима да се подстакну директне инвестиције и учешће  кинеских компанија у процесу приватизације.Предаја акредитивних писама амбасадора Р. Србије М. Бачевића председнику НР Кине Си Ђинпингу

(Пекинг, 22. јануар 2015) Изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Народној Републици Кини Милан Бачевић предао је 22. јануара 2015. године председнику Народне Републике Кине Њ.Е. господину Си Ђинпингу акредитивна писма, којима га је председник Републике Србије Њ.Е. господин Томислав Николић именовао за амбасадора Републике Србије у НР Кини.

У краћем разговору, потврђена је обострана спремност за даље свестрано унапређење и продубљивање страегијског партнерства РС и НР Кине, како на билатералном плану, тако и у оквиру формата сарадње Кине и 16 земаља централне и источне Европе. Констатовани су изванредни политички односи две земље и посебно наглашене могућности за даље унапређење сарадње у области економије. Поред тога, посебно је потврђена и чврста узајамна подршка питањима од суштинског значаја за РС и НР Кину.
 Сусрета амбасадора М. Бачевића са представницима „Српско-кинеског пословног клуба“

(Пекинг, 19. јануар 2015) Амбасадор М. Бачевић је 19. јануара о.г. у просторијама Амбасаде примио представнике новоформираног „Српско-кинеског пословног клуба“, који су га упознали са циљевим овог удружења и њиховим  приоритетима у наредном периоду. Поред тога, председник клуба З. Богдановић и координатор Н. Ристић су са амбасадором Бачевићем разменили мишљења о правцу и модалитетима будуће сарадње са Амбасадом и другим институцијама Р. Србије.  Излагање амбасадора М. Бачевића на новогодишњем форуму о кинеским инвестицијама у иностранству

(Пекинг, 16. јануар 2015) У Пекингу је 15–16. јануара 2015, у просторијама Свекинеског народног конгреса, у организацији Кинеске асоцијације за инвестиције у иностранству, одржан други новогодишњи форум о кинеским инвестицијама у иностранству. Централна тема форума је била промоција инвестиција на „Новом путу свиле“, а одржано је и више тематских панела на којима је било речи о сарадњи и инвестицијама у области стратешких индустрија, инфраструктуре, транспорта, енергетике, рударства, некретнина, туризма, пољопривреде и нових технологија. У раду форума су учествовали представници више од 50 дипломатских представништава у Пекингу, кинеских институција и великих компанија.

У оквиру панела посвећеног рударству и енергетици, амбасадор М. Бачевић је 16. јануара имао излагање на тему „Ситуација и могућности у сектору енергетике и рударства Р. Србије“. Панел је окупио велики број кинеких привредника из ове области, а осим амбасадора Бачевића, презентације су имали представници амбасада Малезије, БиХ, Перуа, Суринама, Колумбије и Пољске, као и кинеских компанија Dagong International, Gezhouba и China General Nuclear Corporation.


 Посета амбасадора М. Бачевића Шангају

(Шангај, 15. јануар 2015) Амбасадор Р. Србије у НР Кини М. Бачевић боравио је 14-15. јануара 2015. у Шангају. Том приликом посетио је Генерални конзулат РС у Шангају и имао састанке са представницима Канцеларије за спољне послове Шангаја, Привредне коморе Шангаја, East China Normal University и локалних компанија.

На састанцима, амбасадор Бачевић је саговорницима представио потенцијале за даље унапређење политичке, економске, трговинске, културне, просветне, међу-универзитетске и научно-технолошке сарадње. Представници кинеске стране су показали заинтересованост за даље унапређење сарадње са Р. Србијом. 


 Посета Србији делегације Националне комисије за реорфме и развој НР Кине

(Београд, 14. јануар 2015) Делегација Националне комисије за реформе и развој НР Кине, на челу са потпредседником г. Су Сианпингом (Xu Xianping), учестовала је на другом састанку Заједничке трилатералне радне групе НР Кине, Мађарске и Р. Србије за саобраћајну и инфраструктурну сарадњу одржаном 14. јануара 2015. у Београду. Су Сианпинг је са представницима Мађарске и Р. Србије, министром спољних и економских послова П. Сијартом и потпредседницом Владе и министром грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре З. Михајловић, потписао План сарадње на изградњи брзе пруге Београд-Будимпешта, којим је, између осталог, усаглашен садржај и временски оквир за израду Студије изводљивости и динамика будућих активности. Овај састанак, коме је претходила интензивна комуникација и низ састанака између надлежних кинеских институција и представницима Амбасаде у Пекингу, представља важан корак у реализацији циљева дефинисаних током сусрета премијера три земље и у Меморандуму о разумевању о сарадњи на пројекту мађарско – српске брзе пруге потписаном током Самита Кина – ЦИЕЗ у децембру 2014. године у Београду.Посета амбасадора М. Бачевића истраживачком центру компаније Хуавеј

(Пекинг, 13. јануар 2015) Први потпредседник компаније Хуавеј г. Гуо Тјенмин (Guo Tianmin), са сарадницима, је 13. јануара  о.г. у седишту њиховог истраживачог центра у Пекингу примио амбасадора М. Бачевића и министра саветника Б. Цветковића. Том приликом су представљени најновији пројекти које Хуавеј, као једна од водећих светских компанија, тренутно развија у области информатичких технологија, а посебно је било речи о њиховом досадашњем ангажману и будућим плановима за пословање у Р. Србији.Посета амбасадора М. Бачевића компанији Геџоуба

(Пекинг, 8. јануар 2015) Амбасадор М. Бачевић и министар саветник Б. Цветковић су 8. јануара о.г. на позив г. Јуан Баојиa (Yuan Baoyi) и г. Лу Зесиангa (Lu Zexiang), потпредседника компаније Геџоуба, обишли седиште ове компаније у Пекингу. Током посете су представљени досадашњи резултати пословања компаније и размотрене могућности за њено ангажовање на пројектима у Р. Србији. Геџоуба спада међу највеће кинеске компаније у сектору енергетике и изградње инфраструктуре, у протеклих 40 година је реализовала преко 4 хиљаде пројеката у више од 80 земаља, а најпознатији међу њима је највећа хидролектрана на свету „Три клисуре“, изграђена на реци Јангце, у провинцији Хубеи.У Амбасади одржана новогодишња приредба

У Амбасади је у петак 26. децембра 2014. одржана пригодна новогодишња приредба. Ђаци Допунске школе на српском језику су уз подршку Амбасаде, а у организацији координатора за наставу у Амбасади Биљане Станковић Иванић и наставнице Наташе Радосављевић Габерове приредили новогодишњи програм за своје другове, родитеље и остале госте. Уметнички програм обогатили су и гости из Руске школе при Амбасади Руске Федерације у НР Кини и корепетитор хора Допунске школе у Пекингу Милан Иванић.
Окупљеној деци Деда Мраз је поделио новогодишње пакетиће, а након тога је за све госте припремљен пригодан коктел.Презентација пројекта „Канал Морава“

(Пекинг, 11. децембар 2014) У просторијама наше Амбасаде у Пекингу, амбасадор М. Бачевић је 11. децембра 2014. године за представнике Института за истраживање евроазијског друштвеног развоја при Центру за истраживање развоја Државног савета НР Кине, г. Ванг Хонгћи (Wang Hongqi) и г. Ма Сипу (Ma Xipu), организовао презентацију пројекта „Канал Морава“ и детаљно их упознао са историјатом овe идеје и њеним развојним и економским потенцијалима.Посета амбасадора М. Бачевића компанији China Coal Technology and Engineering Group (CCTEG)

(Пекинг, 5. децембар 2014) На позив заменика председника компаније China Coal Technology and Engineering Group (CCTEG) г. Лиу Ђианђуна (Liu Jianjun), амбасадор М. Бачевић и министар саветник Б. Цветковић су 5. децембра 2014. године  посетили њено седиште у Пекингу. CCTEG је једно од водећих кинеских предузећа у области рударства и енергетике, са више од 17 хиљада запослених. Током посете је било посебно разговарано о могућностима за њихово ангажовање на простору Р. Србије кроз реализацију различитих пројеката и развијања стратешког партнерства са нашим предузећима одговарајућег профила. Посета делегације МО РС и ВС на челу са министром Б. Гашићем НР Кини

(Пекинг, 24. новембра 2014) Делегација Министарства одбране Р. Србије и Војске Србије, предвођена министром одбране Братиславом Гашићем, од 17. до 21. новембра посетила је НР Кину.


Oпширније...
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД

Одлуком Владе Републике Србије, од 8. новембра 2014. године сви носиоци страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, као и носиоци страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама могу путовати и боравити у Републици Србији без визе најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.

Наведена одлука се не односи на лица која поседују путне листове или путне исправе које се издају у складу са међународним конвенцијама.
 Посета министра културе и информисања Р. Србије Ивана Тасовца НР Кини

(Пекинг, 28. октобар 2014) Делегација Министарства културе и информисања Р. Србије, коју је предводио МКИ И. Тасовац, у саставу ДС С. Мирковић, секретар И. Јовичић, шеф Кабинета Ј. Маринковић и помоћник министра А. Драча Мунтеан, на позив кинеског министра културе Цаи Вуа борави у посети НР Кини (23-28. октобар 2014), у оквиру које је 23-26. октобра 2014. посетила Пекинг, након чега је отпутовала за Шангај.

Током посете Пекингу, министар И. Тасовац са делегацијом имао је састанке са главним домаћином, министром културе НР Кине Цаи Вуом, као и у Државној администрацији за културно наслеђе, Државној администрацији за спорт и Кинеском националном симфонијском оркестру. Поред тога, делегација је посетила неколико установа културе и културних сајтова.

На састанцима са кинеским званичницима истакнут је висок ниво односа између две земље, као и све развијенија сарадња у области културе, и размотрени начини за њено даље интензивирање кроз гостовања оркестара, музејске изложбе, сарадњу у области филма и нових форми креативних индустрија, превођење књижевних дела, очување културне баштине и др.

Током посете Шангају, МКИ И. Тасовац имао је састанке са представницима градске управе и директорима више установа културе.
 Учешће проф. др Драгане Митровић на Форуму о Кини и Централној и Источној Европи у Пекингу

(Пекинг, 20. октобар 2014) Проф. др Драгана Митровић са Факултета политичких наука у Београду представљала је Р. Србију на Другом форуму о Кини и Централној и Источној Европи, који је у организацији Института за Русију, Источну Европу и Централну Азију Кинеске академије друштвених наука (CASS), одржан у Пекингу 16. и 17. октобра 2014.г.


Oпширније...
Допунска школа на српском језику у Пекингу

Српска школа у Пекингу почела је са радом октобра 2010. године. Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству остварује се из следећих предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа. Настава се одвија у просторијама Амбасаде Републике Србије у Пекингу једном недељно у трајању од три школска часа. Ученици су подељени у три узраста: млађи (предшколско, први, други и трећи разред), средњи (четврти, пети и шести разред) и старији узраст (седми и осми разред).

Нова школска година почела је 10. октобра 2014. године. Наставу води Наташа Радосављевић-Габерова, лектор на катедри за српски језик на Универзитету Bеiwаi у Пекингу. Похађање школе је бесплатно.

Више информација може се добити  на телефон 010-6532-3516 (са назнаком за српску школу)Посета потпредседника BFSU Амбасади Р. Србије у Пекингу

(Пекинг, 11. октобар 2014) На позив Амбасаде Р. Србије у Пекингу, представници Пекиншког универзитета за студије страних језика (Beijing Foreign Studies University - BFSU) посетили су Амбасаду 10.10.2014.


Oпширније...
Отворено првенство Кине у тенису „China Open 2014“

(Пекинг, 6. октобар 2014) На овогодишњем Отвореном првенству Кине у тенису („China Open“), одржаном у Пекингу од 27. септембра до 5. октобра 2014. године, учествовали су и тенисери из Србије – Ј. Јанковић, А. Ивановић, Б. Јовановски, В. Троицки, Ф. Крајиновић, Н. Зимоњић и Н. Ђоковић. Први носилац Н. Ђоковић је по пети пут освојио пехар „China Open“, победивши у финалу чешког тенисера Томаса Бердиха. Као и претходних година, Н. Ђоковић је на турниру у Пекингу имао изузетну подршку кинеских навијача.Посета делегације Удружења новинара Србије НР Кини

(Пекинг, 30. септембар 2014) На позив Свекинеског удружења новинара, петочлана делегација Удружења новинара Србије на челу са Б. Веселиновићем, новинаром и водитељем РТС, боравила је у Кини од 23. до 29. септембра 2014.

 


Oпширније...
Егзибициони хуманитарни тениски меч Н. Ђоковића у Пекингу

(Пекинг, 29. септембар 2014) У оквиру учешћа на редовном годишњем тениском турниру China Open, српски тенисер Н. Ђоковић је 26. септембра 2014. отворио турнир егзибиционим мечом у хуманитарне сврхе, са младим тенисерима из Србије и Кине. 


Oпширније...
Други дијалог о образовној политици између Кине и земаља ЦИЕ

(Пекинг, 25. септембар 2014) У Пекингу и Тјенђину је од 21. до 24. септембра 2014. године одржан Други дијалог о образовној политици између Кине и земаља Централне и Источне Европе (Second China-Central and Eastern European Countries Education Policy Dialogue).


Oпширније...
Посета председника Владе Р. Србије Александра Вучића Народној Републици Кини, 9-12. септембра 2014.

(Пекинг, 13. септембар 2014) Председник Владе Р. Србије Александар Вучић посетио је НР Кину од 9. до 12. септембра 2014. године. Током посете НР Кини, ПВ РС А. Вучић боравио је у Пекингу и Тјенђину, где је учествовао на Светском економском форуму („Летњи Давос“) и присуствовао свечаној церемонији отварања.

У Тјенђину је одржан билатерални састанак са премијером Државног савета НР Кине Ли Кећиангом. У разговору два премијера наглашени су изванредни политички односи, а посебно обострана спремност за даље продубљивање стратешког партнерства у свим областима. Уз спремност за развој економске сарадње Србије и Кине, посебно је позитивно оцењена пројектна сарадња две земље, односно заједнички рад на реализацији великих пројеката. Поред завршетка радова на пројекту моста Земун-Борча, посебан акценат је стављен на пројекат модернизације железничке пруге Београд-Будимпешта, али и друге текуће и планиране пројекте са кинеским партнерима.

Кинески премијер Ли Кећианг прихватио је позив ПВ РС А. Вучића да у децембру 2014. посети Београд, приликом одржавања Самита премијера Кине и земаља Централне и Источне Европе. То ће бити прва билатерална посета Београду на премијерском нивоу из Кине после три деценије, а планирано је да том приликом буде свечано отворен мост Земун-Борча на Дунаву, који гради кинеска компанија CRBC.

ПВ РС Александар Вучић током боравка у Кини имао је и састанак са вицегувернером Кинеске развојне банке Џао Сјаојуем, као и лидерима већег броја кинеских компанија.II Летње олимпијске игре младих, Нанђинг 2014.

(Пекинг, 28. август 2014) II Летње олимпијске игре за младе одржане се у кинеском граду Нанђингу од 16. до 28. августа 2014. године. Најбољи млади спортисти из целог света такмичили су се у 28 спортова. Олимпијски тим Србије на II Летњим олимпијским играма за младе бројао је преко четрдесет особа, а од тог броја 24 спортиста у 12 дисциплина. Наш тим је у Нанђингу освојио две сребрне медаље: Тамаш Кајдочи попео се на победничко постоље у дизању тегова, а Немања Мајдов освојио је медаљу у џудоу.Владислав Бајац добитник кинеске државне књижевне награде

(Пекинг, 27. август 2014) У Пекингу је 26.8.2014. у Свекинеском народном конгресу одржана церемонија додела награда „The Special Book Award of China“. Ова кинеска државна награда установљена је 2005. године од стране кинеске Владе, а додељује се страним преводиоцима, писцима и издавачима за допринос у промоцији кинеске културе. Церемонија доделе награда је одржана вече пред отварање Међународног сајма књига у Пекингу. Ове године уручено је десет награда и то представницима САД, Француске, Индије, Италије, Јапана, Мексика, Србије, Турске и В. Британије. Добитник награде из Србије је писац и издавач Владислав Бајац, директор и главни уредник издавачке куће „Геопоетика“.

Награде је уручила заменица премијера и члан Политбироа Централног комитета КП Кине гђа Лиу Јандунг. Церемонији је присуствовао велики број кинеских званичника, представника Министарства културе, Министарства просвете, Државне администрације за штампу, издаваштво, филм, радио и телевизију, Владе Пекинга, асоцијација писаца и издавача и дипломатског кора, а међу њима и представници Амбасаде Р. Србије у НР Кини.Посета студената из Р. Србије НР Кини у организацији компаније Huawei

(Пекинг, 22. август 2014) Десет студената из Р. Србије, у оквиру програмa који организује кинеска телекомуникациона компанија Huawei, уз подршку Министарства омладине и спорта Србије и Фондације „Драгица Николић“, борави у НР Кини 18-30. августа о.г. У оквиру овог програма српски студенти, заједно са колегама из Пољске и Румуније, имају прилику да се упознају са кинеском културом и обаве професионално усавршавање у области телекомуникација. Након посете Пекингу, студенти ће боравити у централи Huawei-а у Шенџену.

На свечаном отварању овог студијског програма, 18. августа 2014. у Пекингу, студентима су се обратили представници компаније Huawei, као и амбасадор Румуније Д. Костеа, о. послова а.и. Амбасаде Р. Србије Т. Панајотовић Цветковић и представник Амбасаде Пољске М. Прзиходниак. О. послова а.и. Амбасаде Т. Панајотовић Цветковић је захвалила компанији Huawei за организовање програма и указала на одличну сарадњу коју институције Р. Србије имају са овом компанијом и њеном канцеларијом у Београду.

Студенти и представници компаније Huawei су 21. августа 2014. посетили Амбасаду Р. Србије у Пекингу.Професор флауте Љубиша Јовановић одржао концерт у Пекингу

(Пекинг, 29. јул 2014) У Пекингу је 28. јула 2014. године у великој сали Пекиншке концертне дворане (Beijing Concert Hall) свечано отворен Пекиншки међународни фестивал флауте (28-31. јул 2014).

Част да отвори овај престижни међународни музички фестивал припала је професору флауте Факултета музичке уметности у Београду Љубиши Јовановићу и његовим студентима: Драгани Јовановић, Ани Каличанин, Жани Лекић и Дијани Ломпар. Концерт је трајао два сата, а у изабраним композицијама А. Вивалдија, Н. Паганинија и Ф. Кулауа уживало је око 850 љубитеља класичне музике и флауте, који су овацијама поздравили извођаче.

Концерту су присуствовали и представници Амбасаде Р. Србије у Пекингу, а професора Јовановића и студенте после концерта поздравила је отправница послова а.и. Амбасаде Т. Панајотовић Цветковић, честитавши им на веома успешном и посећеном концерту.Посета саветника председника Владе Р. Србије за спољну политику Ђерђа Матковића НР Кини

(Пекинг, 20. јул 2014) Саветник председника Владе Р. Србије за спољну политику Ђерђ Матковић боравио је у посети Кини 9-19. јула 2014. у оквиру посете делегације високих званичника земаља Централне и Источне Европе НР Кини. Током боравка у Кини, Ђ. Матковић посетио је неколико кинеских провинција и градова (Пекинг, Шангај, Хангџоу, Јиву, САР Тибет) и имао сусрете са више кинеских званичника. Током боравка у Пекингу, делегација је имала групни сусрет са државним саветником НР Кине Јанг Ђингом, а Ђ. Матковић је имао и одвојени сусрет са замеником министра иностраних послова Кине Ванг Чаом, који је, такође, и генерални секретар Секретаријата за сарадњу Кина - земље ЦИЕ при МИП НР Кине.ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља ступа на снагу 17. јула 2014. године. Укидање виза се односи на све врсте путних исправа. Држављани Републике Србије ће моћи без визе да путују и бораве у Монголији до 90 дана у периоду од 6 месеци од датума првог уласка. Исти услови важе и за држављане Монголије који путују у Републику Србију.Одржавање Министарске конференције о унапређењу економске сарадње и трговине Кине и земаља ЦИЕ и Сајма робе широке потрошње у Нингбоу

(Пекинг, 12. јун 2014) У организацији Министарства трговине НР Кине, Секретаријата за сарадњу између Кине и земаља ЦИЕ и Владе града Нингбоа, у Нингбоу је 7-9. јуна 2014, одржана Министарска конференција о унапређењу економске сарадње и трговине Кине и земаља ЦИЕ. Домаћин Конференције био је министар трговине НР Кине Гао Хученг, а присуствовали су представници 16 земаља ЦИЕ на нивоу министара и заменика министара. Р. Србију је представљао државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација Стеван Никчевић.

На Конференцији је констатовано опредељење свих страна за даљи развој сарадње између Кине и ЦИЕ. У свом излагању ДС. С. Никчевић је нагласио спремност РС за даље унапређење стратегијског партнерства са НР Кином, посебно у области економске сарадње. Он је позвао кинеске инвеститоре да улажу у Србију.

ДС С. Никчевић је имао одвојене сусрете са замеником министра трговине НР Кине Џунг Шаном и ЗМИП Мађарске П. Сијертом, као и краћи куртоазни сусрет са Државним саветником за спољне послове НР Кине Јанг Ђиечием.

У оквиру Конференције, отворен је и Сајам робе широке потрошње земаља ЦИЕ у Нингбоу, а учешће РС организовале су Привредна комора Србије и Привредна комора Београда.Први састанак на високом нивоу између радних група Србије, Кине и Мађарске о пројекту модернизације железнице Београд-Будимпешта

(Пекинг, 9. јун 2014) У Пекингу је 6. јуна 2014. године одржан први састанак на високом нивоу између радних група Србије, Кине и Мађарске о пројекту модернизације железнице Београд-Будимпешта. Делегацију Р. Србије предводио је ДС Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Дејан Трифуновић. Поред њега, у делегацији РС били су и помоћник министра за железнице и интермодални транспорт М. Јоцић, а из Амбасаде РС у Пекингу отправник послова а.i. Т. Панајотовић Цветковић, саветник М. Стефановић и трећи секретар М. Кузмановић.

Делегацију НР Кине на састанку је предводио Су Сианпинг, шеф кинеске РГ и заменик председника Националне комисије за развој и реформе (NDRC), а делегацију Мађарске државни секретар за иностране послове и спољне економске односе у Кабинету премијера Мађарске Петер Сијерто.

Представници три стране размотрили су основне принципе, циљеве, задатке и модалитете сарадње у оквиру овог пројекта, који игра важну улогу у укупној сарадњи између Кине у земаља централне и источне Европе.Хуманитарна акција у клубу „Инк“ у Пекингу

(Пекинг, 31. мај 2014) У клубу „Инк“ у Пекингу, сувласника Ивана Максимовића, 29. маја организована је хуманитарна акција продаје одеће, а након тога друштвени догађај са музичким програмом. Акцију су подржали Амбасада РС у Пекингу и Удружење Србија и пријатељи.

И. Максимовић је чек на износ од 35.136,00 РМБ, колико је прикупљено у овој акцији, предао Амбасади 30. маја 2014. године. Амбасада изражава захвалност свима који су упутили помоћ.Поплаве у Србији - сусрет са представницима кинеских медија

(Пекинг, 28. мај 2014) У Амбасади Р. Србије 28. маја о.г. организован је сусрет са представницима најзначајнијих кинеских медија, поводом информисања о катастрофалним поплавама у РС и могућностима за упућивање помоћи из НР Кине. Састанку су присуствовали новинари кинеског дневног листа Renmin Ribao, Guanming Daily, Global Times, China Radio International, Lookwe магазин и др.

Отправница послова а.и. Т. Панајотовић Цветковић је присутне упознала са ситуацијом у РС, напорима Владе на санирању последица поплава, као и могућностима упућивања помоћи из Кине у Србију. Апеловала је за помоћ медија у ширењу информација о начинима прикупљања хуманитарне помоћи, истовремено захваливши на најављеној помоћи кинеске Владе и Црвеног крста Кине.

После састанка шефица редакције Кинеског међународног радија на српском језику Tian Yu (Ана) уручила је донацију Кинеског међународног радија (CRI) прикупљену у хуманитарној акцији Радија у износу од 10. 146,00 РМБ и 100 УСД, упућену настрадалима у Србији, отправници послова а.i. Уручењу су присуствовали и новинари  Бранко Жујовић и Зоран Ранковић, који је био и иницијатор поменуте хуманитарне акције.СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОПЛАВАМА НАЛАЗЕ СЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Информација о поплавамаПосета кинеских студената српског језика Амбасади Р. Србије у Пекингу

(Пекинг, 28. маj 2014) На позив Амбасаде Р. Србије у Пекингу, професори и студенти Катедре за српски језик Пекиншког универзитета за студије страних језика (BFSU), посетили су Амбасаду 27.5.2014. године. О. послова а.i. Амбасаде Р. Србије у Пекингу Т. Панајотовић Цветковић поздравила је госте са BFSU, након чега је студентима приказан филм „Жућко – прича о Радивоју Кораћу“. Минутом ћутања одата је почаст настрадалима у поплавама у Србији.

 Хуманитарна помоћ Удружења Србија и пријатељи

(Пекинг, 22. мај 2014) Поводом катастрофалних поплава у Србији, Удружење Србија и пријатељи организовало је прикупљање хуманитарне помоћи у Пекингу. Удружење је прикупило средства у висини од 16,300 РМБ и 400 евра, која су 21. маја 2014. уручена Амбасади Р. Србије у Пекингу. Амбасада изражава захвалност свима који су упутили помоћ.Отварање Књиге жалости у Амбасади Републике Србије у НР Кини

Због катастрофалних поплава које су задесиле Србију и у којима је живот изгубио велики број људи, Амбасада Републике Србије у Народној Републици Кини обавештава јавност да су проглашена три дана жалости у Србији. Тим поводом у Амбасади Републике Србије у Пекингу, отворена је Књига жалости. Сви заинтересовани се могу уписати у периоду:

21. маја од 14,00 – 16,00 часова

22. маја од 10,00 – 12,00 часова

23. маја од 13,00 – 16,00 часоваМСП Р. Србије формирало Кризни штаб за прикупљање хуманитарне помоћи и донација из иностранства

Поводом незапамћених елементарних непогода које су погодиле Републику Србију, Министарство спољних послова Републике Србије формирало је Кризни штаб, са задатком да координира активности везане за прикупљање хуманитарне помоћи и донација из иностранства.

У том циљу, све дипломатске мисије и међународне организације акредитоване у Републици Србији, као и сва дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству, обавештени су о најнеопходнијој опреми и средствима која су надлежним органима Републике Србије потребна ради збрињавања угроженог становништва и санирања последица поплава.

 

ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ МОЖЕТЕ УПУТИТИ НА СЛЕДЕЋЕ НАЧИНЕ:

 

1. Уплате у кинеским јуанима:

Ради лакшег прикупљања помоћи у кинеској валути RMB (јуанима), Амбасада Републике Србије у Пекингу и Генерални конзулат у Шангају су отворили заједнички наменски рачун за санацију последица поплава:

Bank of China, Head Office, Beijing, China

Аccount No. 778350130073 of the Embassy of the Republic of Serbia to the People’s Republic of China

Payment purpose: Flood relief in Serbia

 

2. За донације у свим валутама и роби, директно у Амбасади:

Сви који желе да помогну могу да предају донације, како у новцу, тако и у роби, директно Амбасади Републике Србије у Пекингу, San Li Tun, Dong 6 Jie 1, 100600 Beijing. Информације путем телефона (+86) (10) 6532-3516

 

3. Уплате у америчким доларима (USD):

Девизни жиро-рачун који је отворила Влада Републике Србије:

- Девизни жиро-рачун 01-504619-100193230-000000-0000

Министарство финансија – Управа за трезор, Београд – наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава, ИБАН код: RS35908504619019323080

Инструкције за уплату у USD:

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY – AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: BKTRUS33 (кореспондентска банка)

/INTERMEDIARY/

FIELD 57: /04415465 (број рачуна кореспондентске банке)

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG (SWIFT)

FIELD 59: /RS35908504619019323080 (IBAN)

(BENEFICARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

 

4. Уплате у еврима (EUR):

Девизни жиро-рачун који је отворила Влада Републике Србије:

- Девизни жиро-рачун 01-504619-100193230-000000-0000

Министарство финансија – Управа за трезор, Београд – наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава, ИБАН код: RS35908504619019323080

Инструкције за уплату у EUR:

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY – AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFF (кореспондентска банка)

/INTERMEDIARY/

FIELD 57: /DE20500700100935930800 (број рачуна кореспондентске банке)

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG (SWIFT)

FIELD 59: /RS35908504619019323080 (IBAN)

(BENEFICARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

 

Инструкцију за уплате девизних средстава на жиро-рачун можете преузети овде

 

5. Уплате путем PayPal сервиса:

PayPal рачун припада дипломатском представништву Србије у Бриселу, одакле се новац директно пребацује на рачун Владе Србије и намењен је помоћи угроженима од поплава.

Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, могуће је уплатити на адреси floodrelief.gov.rs

 

6. Уплате у динарима:

- Динарски жиро-рачун - Отклањање последица ванредних околности поплаве,

број 840-3546721-89;

* * * * *

Апел за помоћ Црвеног крста Србије

Министарство спољних послова Републике Србије и Дипломатска представништва у иностранству обавештени су од Црвеног крста Србије да су тренутно потребни следећи артикли: душеци, јоргани, ћебад, постељина, кревети на склапање, средства за хигијену (сапун, четкице и пасте за зубе, хигијенски улошци, тоалет папир, папирни убруси и др.), пелене за бебе и одрасле, гумене чизме, асепсол за дезинфекцију прихватних центара, флаширана вода и конзервирана храна.

Црвени крст Србије апелује да се за сада не доставља одећа, јер због приоритетних потреба и количина које су на располагању, нема места у магацинима Црвеног крста за њено складиштење.  

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р. Србије обавестило је да је, због уведеног ванредног стања, превоз хуманитарне помоћи за поплављена подручја изузет из режима мултилатералних и билатералних дозвола, и та возила ће се у Р. Србију пропуштати без међународних дозвола и по убрзаном поступку.

 

Кризни штаб Министарства спољних послова

Кризни штаб Министарства спољних послова може се контактирати на број телефона +381-66-8066-224 или путем е-mail адресе: kriznistab@mfa.rs.

Mинистарство спољних послова Републике Србије и Амбасада РС, изражавају захвалност свим страним државама и појединцима, који су понудили помоћ Републици Србији.Преговори између представника Р. Србије и НР Кине о закључењу Споразума о ваздушном саобраћају

(Пекинг, 17. мај 2014) У седишту Кинеске администрације за цивилно ваздухопловство (Civil Aviation Administration of China - CAAC) у Пекингу, 15. и 16. маја 2014. године одржани су преговори између делегација Р. Србије и НР Кине, у циљу склапања новог билатералног споразума о ваздушном саобраћају.

У делегацији, коју је предводила о. послова а.i. Амбасаде РС у Пекингу Т. Панајотовић Цветковић су били начелник Одељења за међународну сарадњу у Директорату цивилног ваздухопловства Ведран Радовић и шеф Одељења међукомпанијских послова и комерцијалних уговора авио-превозника „Air Serbia“ Тамара Родић. Састанцима су из Амбасаде РС присуствовали и економски саветник З. Ђорђевић и трећи секретар М. Кузмановић.

Кинеску делегацију предводила је гђа Лианг Нан, заменик генералног директора Одељења за међународне послове у CAAC.

Са обе стране је указано на одличне и традиционално пријатељске односе између Р. Србије и НР Кине и изражено уверење да ће свеукупна сарадња између две земље бити ојачана и склапањем новог споразум о ваздушном саобраћају, што ће омогућити унапређење туризма и других видова сарадње.

По успешно обављеним преговорима, две стране су потписале Усаглашени записник и парафирале Споразум између Владе Р. Србије и Владе НР Кине о ваздушном саобраћају и Меморандум о разумевању.

Две стране су се сагласиле да ће, у очекивању потписивања Споразума о ваздушном саобраћају и МоР, ваздухопловне власти две земље отпочети са применом мера Споразума од момента потписивања Усаглашеног записника.Посета министра рударства и енергетике Р. Србије Александра Антића НР Кини и учешће на Трећем састанку националних координатора за сарадњу између Кине и земаља ЦИЕ

(Пекинг, 14. мај) У Пекингу је 12. и 13. маја 2014. године одржан трећи састанак националних координатора за сарадњу између Кине и земаља ЦИЕ. Р. Србију је на састанку представљао национални координатор, министар рударства и енергетике Р. Србије Александар Антић. С обзиром да је Р. Србија била заступљена на министарском нивоу, представнику Р. Србије је у свим приликама током састанака и пријема указивана посебна част.

На састанку 13. маја 2014, поред представника 16 земаља ЦИЕ, са кинеске стране су учествовали и високи представници надлежних ресора који се баве сарадњом са земљама ЦИЕ – из МИП Кине, Националне комисије за развој и реформе, Министарства науке и технологије, Министарства трговине, Министарства индустрије и информационих технологија и Министарства просвете.

Састанак је водио ГС Секретаријата за сарадњу између Кине и земаља ЦИЕ, заменик министра иностраних послова Кине Ванг Чао, а члан Државног савета и МИП Кине Ванг Ји је, такође, имао састанак са националним координаторима земаља ЦИЕ.

На састанку су резимирани резултати сарадње Кина-ЦИЕЗ остварени од последњег Самита премијера Кине и 16 земаља ЦИЕ у Букуршту у новембру 2013. Присутни су оценили да је постигнут велики напредак у сарадњи у оквиру овог механизма.

Национални координатор Србије, министар А. Антић је у свом иступању позитивно оценио напоре Кине за јачање међусобно корисне сарадње са земљама ЦИЕ и истакао да је Србија посвећена сарадњи у оквиру овог механизма. Посебно нагласио значај који би за ЦИЕ и Европу у целини имао пројекат обнове пруге Београд-Будимпешта. Наводећи важне пројекте инфраструктуре, на којима се сарађује са Кином (мост Земун-Борча, ревитализација ТЕ „Костолац“, изградња аутопута Е-763, пројекат железнице Београд-Будимпешта), министар Антић је истакао интерес Србије да у Београду буде основана Асоцијација за инфраструктуру, која ће се посебно бавити сарадњом Кина-ЦИЕЗ у овом домену.Сарадња између „Заставе“ и кинеских произвођача саобраћајних возила

(Пекинг, 5. мај 2014) У складу са Меморандумом о разумевању и сарадњи између „Групе Застава возила“ и кинеског произвођача моторних возила „JAC Motors“, стручно-техничка делегација „Групе Застава возила“ посетила је од 24.4.2014. до 2.5.2014. Кину ради детаљних разговора о могућностима сарадње у заједничкој производњи моторних возила.

Поред разговора са представницима кинеских компанија у провинцији Анхуи (компаније „JAC Motors“ и „Ankai“), делегација „Заставе“ је посетила и Сајам аутомобила у Пекингу, где се упознала са понудом домаћих и страних произвођача аутомобила за кинеско тржиште.Учешће филма „Кругови“ на Пекиншком међународном филмском фестивалу

(Пекинг, 25. април 2014) На 4. Пекиншком међународном филмском фестивалу (15-23. април 2014), међу 15 одабраних иностраних филмова, приказан је и српски филм „Кругови“ редитеља Срдана Голубовића, који је био номинован и за награду. У име екипе филма и продуцентске куће „Баш Челик“ цереминији затварања фестивала присуствовао је глумац из филма Леон Лучев, а у име Амбасаде Р. Србије у Кини церемонијама отварања и затварања фестивала присуствовала је о. послова а.i. Татјана Панајотовић Цветковић.

Иако филм „Кругови“ није добио награду на поменутом Фестивалу, велики је значај учешћа једног српског филма на овој престижној филмској манифестацији, која има глобални значај у филмској уметности.Посета делегације новинара из земаља ЦИЕ Кини

(Пекинг, 23. април 2014) Секретаријат за сарадњу између Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе и Канцеларија за информисање Владе НР Кине организовали су студијску посету делегација новинара земаља ЦИЕ НР Кини од 15. до 22. априла 2014. У оквиру групе од 46 новинара, из Р. Србије на семинару су учествовали представници Радио телевизије Србије – новинар и репортер Биљана Јовичић и сниматељ Дејан Поповић, уредник у дневном листу „Политика“ Петар Мићковић и заменик главног уредника Радио Београда Гордана Глигорић-Гаговић.

Током боравка у Пекингу, делегација новинара имала је састанке са Кинеским удружењем за јавну дипломатију, присуствовала редовној конференцији за новинаре у МИП Кине и учествовала у раду округлог стола са експертима Кинеске академије друштвених наука, на тему економских реформи у Кини.

Поред Пекинга, новинари су боравили у посети Суџоу, Нанђингу, Ланџоу и Дингсиу.Бициклисткиња Снежана Радојичић у Кини
<