| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавестило је да држављани Републике Србије рођени на територији бивших република СФРЈ, који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа чињенице у Матичну књигу рођених у Републици Србији.
Надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Србије које буду решавале по захтевима за издавање путних исправа поднетих у дипломатско-конзуларним представништвима ће за наведена лица захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Републике Србије, услед чега странке неће бити у могућности да прибаве нову путну исправу уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичних књига рођених издате од органа из бившњих републике СФРЈ.Конзуларне услуге
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари