| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.

Амбасада Републике Србије у Пекингу, од понедељка 24. децембра 2012. године прима захтеве за издавање нових, биометријских пасоша Републике Србије.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Захтев за биометријски пасош може се поднети у Амбасади Р. Србије уз поседовање пријављеног боравишта на територији НР Кине, ИР Пакистана и ДР Кореје.

За подношење захтева за путну исправу неопходно је лично присуство подносиоца захтева (исто важи и за малолетну децу).

Уз захтев обавезно је приложити следећа документа у оригиналу:

- уверење о држављанству (не старије од годину дана);

- извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу (не старије од годину дана);

- документ који доказује Ваш идентитет (на увид): плави пасош или лична карта;

- такса за подношење захтева износи 67,00 евра

Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Захтев за издавање путне исправе за малолетну децу подносе родитељи. Приликом предаје захтева, морају бити лично присутни и деца и оба родитеља. Поред напред наведених докумената, родитељи морају презентовати своје личне исправе (пасош или лична карта). Уколико је један од родитеља спречен, други родитељ мора приложити пуномоћ одсутног родитеља. Ова пуномоћ мора бити оверена од стране надлежног домаћег органа. Уколико је дете додељено на бригу и старање једном од родитеља, тај родитељ подноси захтев за пасош, с тим што мора презентовати судску одлуку којом му је дете поверено на бригу и старање (ова судска одлука мора бити преведена на српски језик).

Скрећемо пажњу на следеће услове:

Не могу поднети захтев за добијање новог, биометријског пасоша:

- новорођена деца у иностранству, док се не упишу у матичну књигу рођених и књигу држављана у Републици Србији,

- лица која склопе брак пред иностраним органом док се брак не упише у матичне књиге венчаних у Републици Србији.

Процедура обраде захтева и издавање путне исправе, уколико је подносилац захтева приложио сва потребна документа, траје до 60 дана. Преузимање биометријског пасоша врши се такође лично у Амбасади РС у Пекингу. Потребно је са собом понети стари пасош и потврду. Приликом преузимања пасоша за децу, неопходно је лично присуство детета и једног родитеља или старатеља.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

 

Путни лист


РАДИ УТВРЂИВАЊА ИДЕНТИТЕТА И ДРУГИХ ЧИЊЕНИЦА ЗНАЧАЈНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ОБАВЕЗНО ЈЕ ЛИЧНО ПРИСУСТВО  ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА КОЈИМА СЕ ИЗДАЈЕ ПУТНИ ЛИСТ.
Путни лист је путна исправа коју издају дипломатско-конзуларна представништва у случају губитка пасоша, а служи за повратак у Р. Србију. Са путним листом могуће је путовати једном, у једном правцу и то искључиво у Србију. Рок важења пуног листа је до 60 дана. По повратку у Р. Србију, потребно је да се поднесе захтев за добијање новог пасоша.
Документација потребна за издавање путног листа због губитка или крађе путне исправе:
1. Извршена пријава нестанка пасоша код надлежног кинеског органа (полиција) - донети оргинални записник.
2. Уверење о држављанству, уколико га поседујете - није неопходно.
3. Важећи документ Р. Србије са фотографијом (Лична карта и/или возачка дозвола).
4. Попуњен образас захтева за издавање путног листа
5. Две фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм.
6. Конзуларна такса , према ценовнику.
Документација потребна за издавање путног листа у случају истека путне исправе:
1. Стари пасош на увид.
2. Уверење о држављанству, уколико поседујете - није неопходно.
3. Важећи документ Р. Србије са сликом (Л. карта или возачка дозвола).
4. Попуњен образац захтева за издавање путног листа.
5. Две фотографије у боји 3,5 х 4,5 цм.
6. Конзуларна такса
За малолетна лица којима је истекао пасош,  захтев подносе родитељи (захтев за издавање путног листа потписују оба родитеља). Уз наведену документацију, родитељи су обавезни да са собом на увид приликом доласка у амбасаду приложе пасоше издате од стране надлежног органа Р. Србије.
Документација потребна приликом подношења захтева за добијање путног листа за новорођена децу:
1. Припремљена документација у поступку пуне легализације за пријаву рођења детета у Р. Србији
2. Попуњен захтев за издавање путног листа
3. Две фотографије у боји 3,5 х 4,5 цм.
4. Конзуларна такса, према ценовнику.
Приликом подношења захтева за путни лист за малолетна лица и новорођенчад, чије присуство није неопходно,  обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Р. Србије. Уколико је један од родитеља странац, неопходно је да понесе личну карту или пасош земље чији је држављанин.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари