| |     latinica | english  
Насловна
Царина

ЦАРИНСКА ПОТВРДА


Домаћи држављани – чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства, осим на моторна возила. Ослобођење се односи на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 20.000 евра, у динарској противвредности, независно од трошкова превоза. Под непрекидним радом у иностранству подразумева се и време проведено на годишњем одмору. Домаћи држављани који су на раду у иностранству провели дуже од десет година ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства, осим на моторна возила, при чему укупна вредност није лимитирана.
Потврду може издати дипломатско или конзуларно представништво наше земље у иностранству.
Документација потребна за издавање царинске потврде:
• Својеручно потписан захтев;
• важећи пасош;
• потврда послодавца да је лице провело минимум две године у радном односу;
• релевантни доказ о раду у иностранству;
• доказ о боравку у иностранству;
• конзуларна такса, према ценовнику

Унос лекова за личну употребу

Лице које улази, односно излази из Републике Србије, може да носи са собом само оне количине лекова које су му потребне за личну употребу или за употребу код животиње која путује с њим, у количини која не може бити већа од шестомесечне потребе у току календарске године, а зависно од природе и дужине болести, коју има он или животиња која путује са њим.
Приликом уласка, односно изласка из Републике Србије, лице је дужно да царинском органу покаже на увид одобрење надлежног министарства за уношење, односно изношење лекова за личне потребе. Одобрење надлежно министарство даје на основу мишљења изабраног лекара. Наведено се не примењује ако лице износи, односно уноси лек у Републику Србију за личну употребу у количини која не може бити већа од количине која му је потребна за 15 дана. Посебни услови важе за преношење лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце.

Унос кућних љубимаца


За унос паса, мачака и крзнашица потребно је да су испуњени следећи услови:
• да су кућни љубимци трајно обележени на прописан начин;
• да кућне љубимце прати пасош издат од стране овлашћеног ветеринара одређене земље, којим се потврђује:
• да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине, у случају да се ради о кућном љубимцу старијем од три месеца;
• да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
• да је кућни љубимац од рођења боравио на истом месту и није био у контакту са дивљим животињама које су могле бити изложене инфекцији или се креће у пратњи мајке од које је још увек зависан, у случају да се ради о кућним љубимцима који су млађи од три месеца и нису вакцинисани.

Допунске информације

Такозвани „зелени контролни пролаз", тамо где он постоји, путници који прелазе преко граничног прелаза могу користити само када не поседују робу која подлеже плаћању увозних дажбина. У супротном се користи „црвени контролни пролаз", пријављује се све што путник носи са собом и у тзв. скраћеном поступку царини се роба вредности до три хиљаде евра, по јединственој царинској стопи од 10 одсто, што уз ПДВ и друге таксе чини око 30 одсто вредности робе.

У нашу земљу, поред личног пртљага и лекова за личну употребу, слободно се може унети до 200 цигарета, један парфем или литар алкохолног пића. Посебне дозволе потребне су за живе животиње, сировине животињског порекла, кућне љубимце, као и за биљке и аматерске радио-станице. Забрана без изузетка односи се на оружје и муницију, недозвољене супстанце, отрове и штетне материје као и пиратску робу – плагијате.

Лимит за износ девиза из земље износи 10.000 евра. Унос новца у земљу је и даље неограничен, али су сви путници у обавези да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пријаве пренос сваке суме изнад 10.000 евра и на улазу и на излазу из земље.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари