| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

Издавање Спроводнице за пренос посмртних остатака (НР Кина)

 


1. Копија важећег пасоша или неког документа са сликом. Ако лице нема важећи пасош Р. Србије неопходно је доставити доказ о држављанству Р. Србије- Уверење о држављанству и неки документ са фотографијом Р. Србије иако није важећи (стари пасош, ЛК, возачка дозвола итд.)
2. Доказ о смрти из болнице, или потврду локалне полиције о смрти који је претходно преведен и оверен у псотупку пуне легализације ради примене у Р. Србији. Без овог документа нећете бити у могућности да упишете чињеницу смрти у Србији.
3. Дозвола за пренос посмртних остатака (Laissez passe/ Permit to Dispose of or Transport Human Remains) коју издаје надлежна полиција
4. Доказ о уговореном транспорту (тачан датум и време и авио превозник). Потврда да лице има резервисано гробно место у Србији.
5. Конзуларна таксе, према ценовнику.
Када сакупите сву документацију можете се обратити Амбасади РС у Пекингу ради оудавања Спроводнице. Молимо вас да обавезно назначите ко је подносилац захтева и у каквом је сродству са преминулим (брат, сестра, дете, унук итд.).Приликом доласка у амбасаду неопходно да подносилац захтева понесе оргинална документа на увид као и свој лични докуменат са фотографијом.

У случају додатних питања молимо вас да контактирате Амбасаду.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари