| |     latinica | english  
Насловна
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавестило је да држављани Републике Србије рођени на територији бивших република СФРЈ, који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа чињенице у Матичну књигу рођених у Републици Србији.
Надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Србије које буду решавале по захтевима за издавање путних исправа поднетих у дипломатско-конзуларним представништвима ће за наведена лица захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Републике Србије, услед чега странке неће бити у могућности да прибаве нову путну исправу уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичних књига рођених издате од органа из бившњих републике СФРЈ.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари