| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.

Амбасада Републике Србије у Пекингу, од понедељка 24. децембра 2012. године прима захтеве за издавање нових, биометријских пасоша Републике Србије.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Захтев за биометријски пасош може се поднети у Амбасади Р. Србије уз поседовање пријављеног боравишта на територији НР Кине, ИР Пакистана и ДР Кореје.

За подношење захтева за путну исправу неопходно је лично присуство подносиоца захтева (исто важи и за малолетну децу).

Уз захтев обавезно је приложити следећа документа у оригиналу:

- уверење о држављанству (не старије од годину дана);

- извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу (не старије од годину дана);

- документ који доказује Ваш идентитет (на увид): плави пасош или лична карта;

- такса за подношење захтева износи 50,00 евра

Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Захтев за издавање путне исправе за малолетну децу подносе родитељи. Приликом предаје захтева, морају бити лично присутни и деца и оба родитеља. Поред напред наведених докумената, родитељи морају презентовати своје личне исправе (пасош или лична карта). Уколико је један од родитеља спречен, други родитељ мора приложити пуномоћ одсутног родитеља. Ова пуномоћ мора бити оверена од стране надлежног домаћег органа. Уколико је дете додељено на бригу и старање једном од родитеља, тај родитељ подноси захтев за пасош, с тим што мора презентовати судску одлуку којом му је дете поверено на бригу и старање (ова судска одлука мора бити преведена на српски језик).

Скрећемо пажњу на следеће услове:

Не могу поднети захтев за добијање новог, биометријског пасоша:

- новорођена деца у иностранству, док се не упишу у матичну књигу рођених и књигу држављана у Републици Србији,

- лица која склопе брак пред иностраним органом док се брак не упише у матичне књиге венчаних у Републици Србији.

Процедура обраде захтева и издавање путне исправе, уколико је подносилац захтева приложио сва потребна документа, траје до 60 дана. Преузимање биометријског пасоша врши се такође лично у Амбасади РС у Пекингу. Потребно је са собом понети стари пасош и потврду. Приликом преузимања пасоша за децу, неопходно је лично присуство детета и једног родитеља или старатеља.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари