| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

Склапање брака у конзулату

Држављани Републике Србије у Народној Републици Кини могу у Амбасади Републике Србије у Пекингу закључити брак. Услов за закључење пуноважног брака у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије је држављанство Републике Србије оба будућа супружника.
Држављанин Републике Србије, који на дан закључења брака, поред српског држављанства има и држављанство државе у којој се налази дипломатско- конзуларно представништво Републике Србије (двојно држављанство), не може да закључи „конзуларни брак“ у тој држави.
Будући супружници који законито бораве у иностранству, намеру да закључе брак у дипломатско конзуларном представништву Републике Србије, пријављују конзуларном функционеру Амбасаде и прилажу следеће јавне исправе:

  • изводе из матичних књига рођених, не старије од шест месеци,
  • уверења о држављанству, не старија од шест месеци,
  • важећу путну исправу,
  • доказ о регуларном боравку у земљи пријема,
  • а по захтеву конзуларног функционера и уверење о слободном брачном стању, доказ о престанку ранијег брака, и слично.

Изводи из матичне књиге венчаних за закључене бракове у Амбасади РС у Пекингу издају се у Амбасади РС у Пекингу. После истека календарске године у којој је брак закључен, поред Амбасаде РС у Пекингу извод из матичне књиге венчаних се може издати на основу другог примерка-преписа матичне књиге венчаних и у Министарству спољних послова Републике Србије-Одељење за конзуларне послове у Београду, Кнеза Милоша 26.
  

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари